Nawigacja

Aktualności
Wakacje z „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”

                        
   Panie Małgorzata Borowska, Luiza Leszczyńska i Katarzyna Gawryluk  z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Oddziału Białostockiego prowadzą zajęcia metodami pedagogiki zabawy oraz pedagogiki cyrku, stosując różnorodne środki wyrazu takie jak: muzyka, plastyka, ruch, taniec, techniki parateatralne, wyzwalając potencjał twórczy jednostki. Proponowane przez nie działania pozwalają spojrzeć na każdego ich uczestnika całościowo, wyzwalać jego emocje i doświadczenia. Dzieci pod okiem pań ustaliły zasady działań, kontrakt,  który podpisały i przestrzegały. To zasady współpracy, zgody , szacunku dla drugiej osoby, kulturalnego zachowania i utrzymywania porządku. Nieodzownym atrybutem zabaw jest chusta klanzowska, która jest symbolem Stowarzyszenia i dzięki , której zabawa może przybierać różne formy, odbywać się w dowolnym miejscu (w sali, na wolnym powietrzu).
 
Trzebiatowski Ośrodek Kultury realizuje wakacyjny projekt profilaktyczny „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury, który skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Trzebiatów.
Pozyskane środki w kwocie 6.000 zł pochodzą z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie. Program został zainicjowany w roku 2013 i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Program obejmuje :
-zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z animatorami KLANZA, którzy poprzez m.in. pedagogikę zabawy dostarczą dzieciom i młodzieży rozmaitych pomysłów, pobudzą do kreatywnych i świadomych działań. Efektem stosowania metody Klanzy jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku rówieśniczym.
– spotkania np. z animatorami działań edukacyjnych, policjantem, ratownikami podczas których wykorzystując różnorodne formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą przekażemy wiedzę na temat uzależnień, skutków picia alkoholu, konsekwencji prawnych.
-warsztaty taneczne prowadzone przez instruktora tańca towarzyskiego i tańca sportowego
(4.08-8.08)
-warsztaty teatralne  prowadzone przez aktorów, którzy przygotują z dziećmi i młodzieżą oprawę i występ podczas „Nocy w muzeum”(11.08- 14.08)
– w  PRACOWNI ORANGE – konkursy, zabawy, zajęcia artystyczne, kulinarne,  komputerowe , zręcznościowe, turniej gier.

Projekt realizowany przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury wpisuje się w program przeciwdziałania uzależnieniom.
Podejmując szereg atrakcyjnych i różnorodnych działań mających na celu ochronę przed uzależnieniami chcemy jednocześnie wskazywać młodzieży odpowiednie normy zachowania, kształtować w nich wrażliwość na sztukę, promować nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu, dać szansę na rozwój zainteresowań i umiejętności, uczyć zachowań asertywnych. Pragniemy stworzyć alternatywę dla nadużywania alkoholu, narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych, oraz wyrabiania właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. Wspólne uczestniczenie w działaniach dzieci i młodzieży z różnych środowisk pozytywnie wpłynie na ich integrację i wzajemne postrzeganie, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku do drugiej osoby i zrozumienia.