Nawigacja

Aktualności
WAKACJE W PAŁACU-uzależniamy od kultury!

Trzebiatowski Ośrodek Kultury realizuje wakacyjny projekt profilaktyczny „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Trzebiatów. Pozyskane środki w kwocie 5.000 zł pochodzą z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie. Program był realizowany już dwukrotnie (2013, 2014) i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Program obejmuje:
– zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z animatorami KLANZA, którzy poprzez m.in. pedagogikę zabawy dostarczą dzieciom i młodzieży rozmaitych pomysłów, pobudzą do kreatywnych i świadomych działań. Efektem stosowania metody Klanzy jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku rówieśniczym.
– spotkania np. z animatorami działań edukacyjnych, policjantem, ratownikami podczas których wykorzystując różnorodne formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą przekażemy wiedzę na temat uzależnień, skutków picia alkoholu, konsekwencji prawnych.
– warsztaty fotograficzne: rozwijanie zainteresowań fotografią, nabywanie umiejętności fotografowania oraz wykorzystanie potencjału dzieci młodzieży do aktywnego angażowanie się w nowe, atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
– zajęcia artystyczne, plastyczne, kulinarne, turnieje gier.
– warsztaty tańca średniowiecznego – podczas warsztatów zintegrujemy dzieci i młodzież zachęcając do wspólnego spędzenia czasu i poznania podstaw tradycyjnych średniowiecznych tańców. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w korowodzie podczas Święta Kaszy i wystąpią na dziedzińcu Pałacu.
– warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów, którzy przygotują z dziećmi i młodzieżą oprawę i występ podczas „Nocy w muzeum”
– pomieszczenie pełniące funkcję świetlicy (sala 111) udostępnione będzie dzieciom i młodzieży zarówno do zajęć grupowych jak i indywidualnych spotkań, podczas których uczestnicy projektu będą mogli spędzić czas wolny np. grając w ping ponga, gry, słuchając muzyki.
Projekt realizowany przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury wpisuje się w program przeciwdziałania uzależnieniom. Podejmując szereg atrakcyjnych i różnorodnych działań mających na celu ochronę przed uzależnieniami chcemy jednocześnie wskazywać młodzieży odpowiednie normy zachowania, kształtować w nich wrażliwość na sztukę, promować nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu, dać szansę na rozwój zainteresowań i umiejętności, uczyć zachowań asertywnych. Pragniemy stworzyć alternatywę dla nadużywania alkoholu, narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych, oraz wyrabiania właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. Wspólne uczestniczenie w działaniach dzieci i młodzieży z różnych środowisk pozytywnie wpłynie na ich integrację i wzajemne postrzeganie, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku do drugiej osoby i zrozumienia.
A.Rzepecka