Nawigacja

Aktualności
„W gotyckim kręgu historii”

W czwartkowe popołudnie w Pałacu nad Młynówką odbyło się spotkanie „W gotyckim kręgu historii”, które realizowane jest w ramach projektu „Ceglane historie”. Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury. na realizację zadania publicznego otrzymało dofinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. „Ceglane historie” odwołują się do zachowanych reliktów bogatej gotyckiej architektury Trzebiatowa, powstałej między początkiem XIV a pierwszą ćwiercią XVI wieku. Działania podjęte przez członków TTK skupiły się na promocji i ochronie zachowanych obiektów zabytkowych powstałych w stylu gotyckim, zwiększenie społecznej świadomości mieszkańców Trzebiatowa na temat średniowiecznej architektury miasta, upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz promocja Trzebiatowa, jako cennego przykładu nadbałtyckiego, hanzeatyckiego miasta z zachowanym, pierwotnym układem urbanistycznym.

Członkowie Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury przedstawili założenia projektu oraz omówili  realizacje poszczególnych etapów zadania. Opracowana została dokumentacja fotograficzna najstarszej, średniowiecznej zabudowy miasta, która była bazą pod stworzenie wystawy „Moc gotyku”, składającej się z 40 fotografii przedstawiających gotyckie obiekty średniowieczne znajdujące się na terenie Trzebiatowa. Wykonana została plansza informacyjno-edukacyjna, zamontowana na charakterystycznym, ceglanym fragmencie dawnego przypałacowego ogrodzenia, który znajduje się na trasie turystycznej tzw. „Szlaku słonia”, dzięki czemu odwiedzający Trzebiatów turyści będą mogli zapoznać się z gotyckim szlakiem grodu nad Regą. Ważnym etapem był również spacer „Złap gotyk!”, połączony z warsztatami fotograficzno-historycznymi, w którym uczestniczyła młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie. Młodzi pasjonaci pod okiem Pana Marcina Konopnickiego – nauczyciela i miłośnika fotografii, poznali historię średniowiecznych budowli oraz sfotografowali gotyckie zabytki.  Odbyły się również zajęcia edukacyjne „Historie zapisane w cegle”, w formie prezentacji multimedialnych, zajęć plastycznych oraz zwiedzania Muzeum Pałacowego.

Kolejnym etapem spotkania była prezentacja przygotowana przez dr Janinę Kochanowską – wybitną historyk sztuki, która po raz kolejny zaskoczyła zebranych nowymi odkryciami. Najstarsze zachowane relikty Trzebiatowa wciąż kryją w sobie wiele tajemnic i wzbudzają wielkie zainteresowanie historyków i pasjonatów architektury. Zachowany rynek, dawny układ ulic, wspaniała gotycka fara i trzy kaplice, relikty średniowiecznych kamienic i gotyckiego ratusza, ciąg potężnych murów miejskich z Basztą Kaszaną oraz fragmentem fosy, ostatnie pozostałości po klasztorze norbertanek w trzebiatowskim Pałacu nad Młynówką czy ruiny kościoła w Wyszkowie stały się doskonałą okazją do zapoznania się z gotycką architekturą naszego miasta. Podczas spotkania odbyła się promocja folderu „Gotyckie skarby Trzebiatowa”, który przyczyni się do promocji miasta wśród licznie odwiedzających turystów. Każdy z zebranych gości otrzymał swój egzemplarz, który oprócz kilkudziesięciu zdjęć zawiera informacje o danych obiektach, szczegółowe opisy postaci i miejsc na temat charakterystycznych wyróżników stylu gotyckiego, jego cech i elementów. Folder będzie promowany wśród mieszkańców Trzebiatowa i młodzieży szkolnej biorącej udział w zajęciach muzealnych.

Naszym gościom bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie, a wszystkich zainteresowanych projektem „Ceglane historie”, jak i folderem zapraszamy do Pałacu nad Młynówką.

P.P.