Nawigacja

Aktualności
Uzależnieni od ….

W ramach uzależniania ….od kultury , odbył się kolejny cykl zajęć, tym razem były to zabawy historyczne prowadzone przez „Stowarzyszenie Historyczny Trzebiatów- Chąśba”. W dniach 29 lipca- 1sierpnia dzieci pod opieką Czesławy Kruczkowskiej i Diany Klimowskiej wykonały przedmioty z masy  solnej ( słoniki, miseczki), uczyły się tańca  wczesnośredniowiecznego  i uszyły sobie własnoręcznie stroje. Finałem  był udział  dzieci w korowodzie spod Baszty Kaszanej pod Pałac  i występ podczas „Trzebiatowskiego Święta Kaszy”, przy akompaniamencie Stanisława Mazurka, którego wielką  pasją jest muzyka dawna. Pan Stanisław zajmuje się rekonstrukcją dawnych instrumentów. Ponadto uczy na nich grać i opowiada o instrumentach, które nie zawsze możemy nawet zobaczyć w muzeum.: ud (oud; przodek lutni), saz, cytary, rebek, przeszkadzajki (janczary), klarnet pasterski ze stroikiem trzcinowym, szałamaja, gęśle, kantele, gwizdki – drewniane, ceramiczne i z poroża, wreszcie fujarki i piszczałki.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury realizując projekt profilaktyczny „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury” pragnie dostarczyć dzieciom i młodzieży wielu pomysłów, zachęcić do aktywnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu.