Nawigacja

Aktualności
Uzależniamy od …kultury!

   Zakończył się kolejny cykl zajęć artystyczno-edukacyjnych  „ARTrzebiatów –uzależnieni od kultury” dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Uczestnicy  zajęć, pracowali różnorodnymi technikami artystycznymi, tworzyli ozdoby z wikliny papierowej, farbami do tkanin malowali torby, plecaczki, wykonywali ozdobne breloczki. Takie zajęcia pokazują zarówno dzieciom jak i młodzieży, jak za pomocą łatwo dostępnych materiałów mogą wykonać ciekawe i pożyteczne przedmioty użytkowe , jak zapełnić czas wolny i spędzić go w kreatywny sposób. Zajęcia prowadziła  Pani Renata Jankowska, plastyk, instruktor kół plastycznych.
 W ramach projektu rozmawialiśmy także o różnego rodzaju uzależnieniach, zwracając szczególną uwagę na zagrożenie uzależnienia od dopalaczy, narkotyków, alkoholu… W dyskusji zwróciliśmy uwagę na przyczyny sięgania po używki, dopalacze, inne substancje szkodliwe dla młodego organizmu, skutki ich zażywania i sposoby unikania sytuacji w których dochodzi do sięgnięcia po nie. Mówiliśmy o tym jak ważne jest: silna więź emocjonalna z rodzicami lub osobami mającymi pozytywne relacje (posiadanie autorytetów, przyjaciół), zainteresowanie różnymi formami artystycznym ( np. muzyką, tańcem, filmem), przynależność do pozytywnej grupy społecznej.
Naszym celem jest kształtowanie w młodych osobach  wrażliwości na drugiego człowieka, na sztukę, promowanie nawyków aktywnego, zdrowego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, które są alternatywą dla nadużywania alkoholu, narkotyków,  ukazanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i zainteresowań, uczenie  asertywności .
W ramach warsztatów kulinarnych „Jedz zdrowo, kolorowo” przygotowaliśmy pyszne owocowe sałatki.

W sierpniu czekają nas warsztaty teatralne z Krzysztofem Włosińskim, na które zapraszamy dzieci i młodzież.

Są jeszcze wolne miejsca!