Nawigacja

Aktualności
Trzebiatowskie kolędowanie

W Trzebiatowie świętowaliśmy wspólnie już po raz 19. W piątkowy wieczór (17 bm.) kolędowaliśmy w wielu językach, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje czterech wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego i ewangelicko – augsburskiego.

W tym roku Trzebiatowski Ośrodek Kultury ponownie zaprosił na Spotkanie Czterech Świec do Pałacu nad Młynówką, w którym w 1997 roku odbyła się pierwsza edycja wieczoru kolęd. Gości powitali burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz oraz dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  Renata Teresa Korek, którzy podkreślili wyjątkowość i znaczenie wspólnego „trzebiatowskiego świętowania”. Głos zabrał również Pastor Hans Udo Vogler, który jak zwykle wzruszony, mówił o jedności, wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu.
Symbolem czterech obecnych w Trzebiatowie wyznań są świece, które zapalili: ks. prałat Andrzej Dowal, Katarzyna Seńko, Katarzyna Luc, ks. Andrzej Demczuk. Jako pierwszy ks. proboszcz Andrzej Dowal przekazał dla wszystkich zebranych życzenia,  a w części artystycznej, zaprezentował się Zespół Parafialny z parafii pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu, dyrygowany przez Katarzynę Labuhn. Tuż po nich na scenie wystąpił chór „Cantare” działający przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury,  prowadzony przez Jana Kondarewicza. Oba zespoły zaśpiewały kilka kolęd i mniej znanych pastorałek.
Po serdecznym powitaniu przez ks. Andrzeja Demczuka, w bloku wyznania prawosławnego wystąpił chór z parafii św. Mikołaja w Szczecinie. Wspaniałe głosy, piękne podniosłe śpiewy uderzające bogactwem brzmień i intensywnością nastrojów przeniosły nas w świat cerkwi i monasterów.
W imieniu wiernych wyznania ewangelicko – augsburskiego świąteczne życzenia złożył wszystkim ks. Sławomir Sikora ze szczecińskiej parafii pw. Świętej Trójcy, z której z przedstawieniem „Betlejem jest w nas” wystąpiły dzieci i młodzież, jak zwykle z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem niosące przesłanie, że  „w cudnej katedrze, w złocie i w srebrze, w wiejskim kościółku, w biednym przytułku, w supermarkecie i w trzecim świecie,
w pastuszym żłobie, we mnie i w Tobie – rodzi się Bóg”.
Ks. Bohdan Feciuch z trzebiatowskiej parafii greckokatolickiej złożył życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku, a dzieci z Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego w Trzebiatowie przygotowane przez Nadię Pylat zaprezentowały barwny wertep, czyli tradycyjne przedstawienie kolędowe. Zespół „Kochanyj spiw” zaprezentował tradycyjne, ale
i nowe  kolędy ukraińskie, a także szczedriwki. Na zakończenie wraz z zespołem „Trzebiatowiacy” wspólnie śpiewano kolędy polskie oraz ulubioną kolędę Pastora Hansa Udo Voglera, do której 83 lata temu kilka zwrotek dopisał jego ojciec, także pastor mieszkający w Trzebiatowie.
Pieśni „Przekażmy sobie znak pokoju” i  „Cicha noc” zakończyły ten piękny wieczór, kiedy wierni czterech wyznań spotykają się, by razem celebrować świąteczny, bożonarodzeniowy czas. A potem każdy mógł skosztować świątecznych ciast upieczonych na tę wyjątkową okazję.
Organizatorami Spotkania Czterech Świec był Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz parafie: rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska, prawosławna i greckokatolicka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz, natomiast medialny: Radio Koszalin, „Kurier Szczeciński”, Radio PLUS Gryfice, „Gryfickie Echa”, Portal Gryfickie info, „Trzebiatowska Gazeta Regionalna”, Super Portal 24, ECHOMedia  i TVP Szczecin.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku: Zofii Morawskiej, Dominice i Arturowi Bedryj, Czesławie Seroczyńskiej, Alicji Kłak, WTZ Jaromin, Stanisławie Kusce, Teresie Oświęcimskiej, WTZ Trzebiatów, Janinie Marek, Teresie Czerwińskiej, Renacie Socha, Marzannie Dudek, Barbarze Celińskiej, Annie Procanin, Katarzynie Dudek, Stowarzyszeniu Przyjaciół Mrzeżyna, Małgorzacie Szymanowskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, Wojciechowi Buczkowskiemu, Eugenii Dawidowicz, Grażynie Antczak, Beacie Wolak, Iwonie Magóńskiej, Leokadii Kolanowskiej, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie, Leokadii Karmasz, Teresie Krasińskiej.

Dziękujemy również osobom i instytucjom, które pomogły nam w przygotowaniu Spotkania Czterech Świec:
– księżom z czterech trzebiatowskich parafii,
– p. Janowi i Jackowi Handorom,
– p. Kamilowi Twarzyńskiemu – Mrzeżyńskie Centrum Sportu,
– p. Jadwidze Jaworskiej dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie.