Nawigacja

Aktualności
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury pozyskuje fundusze na kulturę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury od wielu lat pozyskuje fundusze na szereg swoich działań i inicjatyw. W tym roku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego otrzymaliśmy dofinansowanie na „Sąsiady” – Trzebiatowskie Spotkania Kultur na kwotę 5 000,00zł. Celem zadania jest propagowanie i popularyzowanie tradycji kulturowych grup mniejszości narodowych (niemieckiej i ukraińskiej) na Pomorzu Zachodnim oraz dziedzictwa kulturowego nawiązującego do tradycji osadników i przesiedleńców. Ponadto Województwo Zachodniopomorskie wsparło w kwocie 10 000,00zł realizację zadania „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, które poświęcone jest historii i kulturze Pomorza, jego zabytkom, architekturze, sztuce, archeologii, przyrodzie, słynnym postaciom. Celem zadania jest odkrywanie i popularyzowanie nieznanych lub mało znanych dotychczas tematów związanych z historią, kulturą i sztuką Pomorza w jego historycznych granicach na przestrzeni dziejów (od wczesnego średniowiecza po czasy najnowsze). W tegorocznej edycji programu SPOŁECZNIK – TTK złożyło dwa wnioski. Po rozstrzygnięciu jednego z naborów otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 000,00zł na realizację zadania WOKÓŁ SŁONIA, w ramach którego zrealizujemy m.in. inicjatywę polegająca na odnowieniu konstrukcji słonicy Hansken, która co roku prowadzi korowód podczas Święta Kaszy. Oczekujemy na rozstrzygnięcie kolejnego naboru, w ramach którego złożyliśmy wniosek W KUCHNI NASZYCH PRZODKÓW.
  Natomiast dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie ( 5 000,00zł),  przeprowadzone zostaną działania w ramach zadania CEGLANE HISTORIE, przyczyniające się do ochrony, promocji oraz zwiększenia społecznej świadomości (mieszkańców, turystów) na temat wartości gotyckich budowli sakralnych i świeckich, w szerszym kontekście krajobrazu historyczno-kulturowego Trzebiatowa.