Nawigacja

Słownik
Trzebiatowski Słownik Biograficzny

W TSB znajdują się biogramy oraz materiały ikonograficzne, poświęcone znanym trzebiatowianom lub postaciom związanym z Trzebiatowem i okolicą, którzy poprzez swoje dokonania, a czasem tylko bogaty życiorys lub niezwykłe wydarzenia, wpisali się na karty historii regionu, Europy i świata. Przywracamy pamięć o ludziach, którzy stali się częścią dziejów miasta i świadczą o jego randze. Obecna wersja słownika obejmuje postaci związane z Trzebiatowem do 1945 r.

Słownik przygotowany został w ramach projektu POMORSKIE TAJEMNICE – POSZUKIWANIA I ODKRYCIA. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)

Trzebiatowskie ,,Genius loci” (,,Duchy opiekuńcze miasta”), czyli słynne postaci związane z miastem.

Treptower ,,Genius loci” (,,Schutzgeister der Stadt”), also berühmte Persönlichkeiten, die mit der Stadt verbunden sind.