Nawigacja

Aktualności
Trzebiatowska Wszechnica Obywatelska

,, …w maju o kulturze”
W ramach ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, której edycja odbyła się także w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, zaprosiliśmy również na spotkanie Wszechnicy Obywatelskiej poświęcone tym razem kulturze naszego miasta. Gości powitała dyrektor TOK-u – Renata Korek oraz Hanna Bzdak koordynująca działanie Wszechnicy. Przez prawie dwie godziny zaproszeni goście, m.in. przewodnicy, nauczyciele, działacze społeczni, regionaliści, dyskutowali o życiu kulturalnym Trzebiatowa, funkcjonowaniu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz potrzebie ochrony zabytków miasta i okolic, zwłaszcza murów obronnych, zespołu dawnych kaplic przyszpitalnych, czy też wzgórza w Białobokach, kryjącego relikty klasztoru premonstratensów. Rozmawiano ponadto o potrzebie wpisania Starego Miasta w Trzebiatowie na listę Pomników Historii. Nie zabrakło wspomnień, cennych uwag, pojawiła się także potrzeba kolejnego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy, by wspólnie opracować plan działań społeczno-kulturalnych, wymienić poglądy i doświadczenia.