Nawigacja

Aktualności
„Trzebiatów – spotkania pomorskie”

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury rozpoczęło realizację kolejnego zadania publicznego pn. „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie poświęcone jest historii i kulturze Pomorza, jego zabytkom, architekturze, sztuce, archeologii, przyrodzie, słynnym postaciom. Celem zadania jest odkrywanie i popularyzowanie nieznanych lub mało znanych dotychczas tematów związanych z historią, kulturą i sztuką Pomorza w jego historycznych granicach na przestrzeni dziejów (od wczesnego średniowiecza po czasy najnowsze). Wiele zjawisk, procesów, zabytków, wydarzeń i postaci związanych z Pomorzem nie doczekało się jeszcze rzetelnej i obiektywnej analizy, dlatego projekt obfituje w szereg różnorodnych działań nawiązujących do przed i powojennej historii regionu, które pozwolą uzupełnić lukę w badaniach pomorzoznawczych.

W ramach zadania odbędzie się seminarium mające formę dwudniowego, interdyscyplinarnego i interaktywnego przedsięwzięcia, podczas którego w profesjonalny, a zarazem atrakcyjny sposób prezentujemy współczesną wiedzę o Pomorzu szerokiej grupie odbiorców. Podczas tegorocznego spotkania wygłoszone zostaną referaty dotyczące w większości dziejów Trzebiatowa i osobistości z nim związanych. Chcemy podkreślić unikatowy w sferze historii, kultury i sztuki charakter miasta oraz jego rangę na mapie dziedzictwa kulturowego regionu. Będziemy mieli okazję wysłuchać referatów, które dotyczą Trzebiatowa – miasta i gminy w perspektywie 740 lat: Próba nowego spojrzenia na dzieje średniowiecznego Trzebiatowa, Śladami Otto Kunkela i Hansa Jürgena Eggersa. (Na)nowo odkryte grodziska powiatu gryfickiego, Lokacja miasta Trzebiatowa w latach 1277 r. i 1285r., Średniowieczne mury Trzebiatowa w świetle najnowszych badań, Losy kościoła Mariackiego w Trzebiatowie w 1 poł. XIX w.   – problemy i perspektywy badawcze, Imiona Gryfitek i małżonek książąt Pomorza Zachodniego, Książę Fryderyk Eugeniusz (1732 – 1797) władca Wirtembergii, Philipp de La Guêpière i jego założenie parkowo – pałacowe Domu Wirtemberskiego w Trzebiatowie, Mała architektura w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego – przyczynek do badań, Henryk Ostrowski – rybak, twórca ludowy z Mrzeżyna czy Bogumiła Koszałka – sylwetka artystyczna.

Wygłoszone referaty znacząco podniosą stan wiedzy na temat dawnego Księstwa Pomorskiego oraz ziem wchodzących obecnie w skład województwa zachodniopomorskiego. Podczas seminarium odbędzie się także objazd naukowy „Szlakiem pomorskich zabytków”, podczas którego uczestnicy mają możliwość poznania, a czasem i odkrycia miejsc i obiektów o szczególnych walorach historyczno-architektonicznych dla krajobrazu kulturowego Pomorza. Ponadto zorganizujemy konkurs kulinarny POTRAWA POMORSKA, który odnosi się do bogatej kultury kulinarnej Pomorza, zachęca do kreatywnych poszukiwań w domowych zbiorach receptur, poznawania tradycyjnych smaków kuchni polskiej, niemieckiej, ukraińskiej. W ramach zadania  przygotowana zostanie również wystawa fotograficzna ,,La Princesse W***”, przedstawiająca wybrane momenty z życia Marii Anny z Czartoryskich księżnej von Würtemberg-Montbéliard.