Nawigacja

Aktualności
Trzebiatów Pomnikiem Historii?

Pod takim hasłem, 18 bm. odbyło się kulminacyjne spotkanie wieńczące zadanie publiczne ,,Trzebiatów 740.” zrealizowane w tym roku przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury. To już siódmy z rzędu wniosek, na który TTK otrzymało dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Przez prawie trzy miesiące członkowie stowarzyszenia przygotowywali i przeprowadzali poszczególne działania wchodzące w skład projektu, m.in.  wykonanie dokumentacji fotograficznej, zebranie i opracowanie materiałów do przewodnika, przygotowanie prezentacji multimedialnej i cyklu zajęć edukacyjnych ,,Czy zabytek to zbytek?” , zorganizowanie wystawy ,,Ocalone – przywrócone. Niechciane – zapomniane”.                           
Celami zadania były: ochrona zabytkowego charakteru Trzebiatowa, promocja materialnego dziedzictwa kulturowego miasta – zabytków architektury wśród mieszkańców i turystów, edukacja zróżnicowanych grup odbiorców i uczestników projektu na temat obecnego krajobrazu architektoniczno – historycznego Trzebiatowa i konieczności jego zachowania oraz rewitalizacji, a także podkreślenie znaczenia działań konserwatorskich podejmowanych po 1945 r. dla unikatowego zespołu zabudowy Starego Miasta w Trzebiatowie.                          
  Podczas środowego spotkania w Czytelni Głównej trzebiatowskiego Pałacu nad Młynówką uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego głos zabrali: historyk sztuki, dr Janina Kochanowska z wystąpieniem ,,Nie tylko słoń”, Michał Dębowski, Kierownik Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, który rzeczowo omówił ,,Zespół staromiejski w Trzebiatowie – między przeszłością a przyszłością. Problemy ochrony konserwatorskiej, zagrożenia, perspektywy” oraz historyk, muzealnik, regionalista, Piotr Żak, mówiący o tym ,,Co widać, a czego nie? O krajobrazie historyczno – kulturowym Trzebiatowa”. Były to trzy niezwykle ważne wystąpienia bogato zilustrowane prezentacjami multimedialnymi. Istotne dla lokalnej społeczności, poruszały bowiem kwestie stanu zachowania trzebiatowskich zabytków, pilnych potrzebach i możliwościach ochrony, wykorzystania potencjału miasta, promowania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Pokazane zostały pozytywne i negatywne przykłady dbałości o miejsca i obiekty cenne ze względu na ich znaczenie, problemy z brakiem społecznej świadomości i odpowiedzialności za historyczne otoczenie, w którym funkcjonujemy, a którego nie potrafimy często jednak godnie uszanować.
W trakcie spotkania odbyła się ponadto promocja bezpłatnego przewodnika po grodzie nad Regą ,,Odkryj Trzebiatów, Hansken zaprasza!”.                                                                        
    Długa i mądra dyskusja, która wywiązała się podczas panelu była podsumowaniem dotychczasowych działań i dowodem na zainteresowanie mieszkańców losem poszczególnych zabytków, jak i całej przestrzeni publicznej w Trzebiatowie. Pojawiły się cenne pomysły do podejmowania kolejnych, koniecznych prac i inicjatyw. Dyskutowano również przede wszystkim o szansach na wpisanie Trzebiatowa na listę Pomników Historii. Tytuł ten to jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce, przyznawany od 1994 r. Pomniki Historii objęte są szczególną opieką Państwa, również poprzez wyraźna pomoc finansową na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Przypomnijmy, że w województwie zachodniopomorskim, obecnie jedynie Kamień Pomorski (zespół katedralny w 2005 r.), Stargard Szczeciński (zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne w 2010 r.) i Kołbacz (założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej w 2014 r.) uzyskały tak wartościową nobilitację. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Trzebiatów powinien dołączyć do tego zacnego grona. Czy tak się stanie? Droga do tak spektakularnego wyróżnienia jest niestety długa i wyboista…

TTK