Nawigacja

Aktualności
Teresa Tomsia i „kresowy dom ze słów”

Teresa Tomsia spotkała się z czytelnikami w Trzebiatowie 12 lipca 2018 r. w sali Pałacu nad Młynówką, w mieście wielokulturowym, którego mieszkańcy, potomkowie przesiedleńców, pielęgnują pamięć Kresów i różnorodne pomorskie obyczaje. Autorka zaprezentowała fragmenty o kresowych domostwach rodziców wywodzących się z ziemi nowogródzkiej i tarnopolskiej, które poznawała w rodzinnych opowieściach. „Kresowy dom ze słów” przedstawiła w prozie dokumentalizowanej „Dom utracony, dom ocalony” (Wydawnictwo Poznańskie 2009) i w wierszach z tomiku „Gdyby to było proste” (Biblioteka „Toposu” 2015). Uczestnicy spotkania próbowali wspólnie „usłyszeć wołanie Wołynia” w 75. rocznicę ludobójczej rzezi dokonanej na polskich mieszkańcach, z której uratował się ojciec poetki: „dziedzic wydziedziczonych,/ cichy kolekcjoner map, idei, mitów i nadziei”. Trzy słuchaczki literackiego wieczoru, zainspirowane opowieścią autorki, zobowiązały się spisać rodzinne powojenne dzieje i przekazać je bibliotece jako świadectwo obecności w kulturze Pomorza. Spotkanie prowadziła Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, autorka wierszy i esejów o przemianach społecznych na Ziemiach Odzyskanych.

Uczestnicy spotkania autorskiego mieli okazję wysłuchać akordeonowego mini koncertu w wykonaniu uzdolnionej 10 letniej Martyny Pawlak, o której na pewno jeszcze usłyszymy.