Nawigacja

15. letnia Jubilatka

W dniu 25 maja 1999 r., w obecności przedstawicieli rodu Czartoryskich z Warszawy : Michała Czartoryskiego i jego siostry Elżbiety Przewłockiej, Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie nadano imię Marii z ...