Nawigacja

Aktualności
Sztuk-Mistrzowie w Trzebiatowie

Kim był Lyonel Feininger, Hans Laabs i Max Uecker? Jak wyglądało miasto w pierwszej połowie wieku, jak zmieniał się wygląd ulic i poszczególnych budynków? O tym wszystkim mogą dowiedzieć się uczestnicy zajęć muzealnych prowadzonych w Muzeum Pałacowym Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania publicznego ,,Świadectwa historii. Architektura Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku”, na które Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Projekt został również wpisany w tegoroczny cykl wydarzeń Europejskich Dni Dziedzictwa przebiegających pod hasłem ,,Pamięć miejsc i ludzi”.  Podczas zajęć, dzieci i młodzież zarówno zwiedzają bogate i atrakcyjne ekspozycje muzealne, obecną wystawę w Galerii ,,Feininger”, jak i w trakcie prezentacji multimedialnej dowiadują się o artystach i architekturze dotyczącej ich rodzinnego miasta. Feininger – amerykański malarz niemieckiego pochodzenia, wypoczywający w Mrzeżynie (ówczesne Deep) w latach 1924-1935, Laabs, kolejny malarz, urodzony w Trzebiatowie mieszkający na obecnej ul. Kilińskiego (dawna Gumminerstrasse 5) oraz rzeźbiarz i nauczyciel rysunku w Szkole dla Dziewcząt – Uecker. Wszyscy wpisali się w dziedzictwo kulturowe regionu poprzez swoją wybitną twórczość, a niektóre z ich artystycznej spuścizny rzeczy możemy podziwiać w Trzebiatowie po dziś dzień. Po więcej informacji i ciekawostek z nimi związanych zapraszam do Pałacu nad Młynówką i zajęć ,,Sztuk-Mistrzowie”.

Piotr Żak