Nawigacja

Aktualności
„SZKLAK GRYFITÓW” W TRZEBIATOWIE .

Miłośnicy i pasjonaci dziejów Gryfitów, kulturoznawcy, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, specjaliści w zakresie tworzenia szlaków kulturowych spotkali się w trzebiatowskim Pałacu, by rozmawiać o nowym projekcie Szlak Gryfitów, który powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Była to pierwsza z zaplanowanych wycieczek, których celem jest realizacja nowego szlaku kulturowego. Pani Bożena Wołowczyk ( specjalista turystyki kulturowej w Urzędzie Marszałkowskim) przedstawiła genezę pracy nad szlakiem, zaś powiązanie historyczno – kulturowe Trzebiatowa z Gryfitami z perspektywy książęcego dworu w Szczecinie omówiła Joanna Kościelna.

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek powitała serdecznie wszystkich uczestników i zaprosiła do zwiedzania Pałacu, muzeum oraz zabytków naszego miasta. Piotr Żak – kustosz muzeum przedstawił prelekcję dotyczącą Trzebiatowa i jego tajemnic. Uczestnicy spotkania zwiedzili pałac – XVII wieczną rezydencję księżnej Zofii von Schleswig-Holstein, wdowy po księciu pomorskim Filipie II oraz muzeum pałacowe.
Dr  Janina Kochanowska  zreferowała  „Założenia szlaku książęcego na ziemi trzebiatowskiej” a podczas wyjazdu do kościoła w Robach, opowiadała o  znajdującym się tam ołtarzu ufundowanym przez księżnę Zofię holsztyńską, wdowę po księciu Filipie II.  Podczas trzebiatowskiego spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić Ratusz z gabinetem burmistrza, kaplicę Świętego Ducha, kościół Świętego Jana, kaplicę Świętej Gertrudy, Kościół Mariacki, Basztę Kaszaną, sgraffito.

mg