Nawigacja

Aktualności
Święto plonów- Dożynki Gminne w Trzebiatowie

Dożynki, to szczególne wydarzenie obchodzone co roku, już po zakończeniu najważniejszych prac na polu. Inaczej zwane świętem plonów, są radosnym czasem dziękczynienia za zebrane plony, a także wyrazem ogromnego szacunku dla ciężkiej pracy każdego rolnika. Dożynki Gminne w Trzebiatowie, rozpoczęła uroczysta Msza Święta dziękczynna za zebrane plony, której przewodniczył proboszcz trzebiatowskiej parafii Ks. Dziekan prob. Prałat Andrzej Dowal. W Sanktuarium MNMP powitano delegacje wieńcowe z Gminy Trzebiatów. Burmistrz, Radni i Starostowie dożynek przekazali przepiękne bukiety kwiatów, kosz z darami i dożynkowe chleby na ręce księdza Proboszcza. Po uroczystościach korowód dożynkowy prowadzony przez zespół ludowy „Czerwona Róża” przeszedł ulicami miasta pod pałac, gdzie odbyła się część artystyczna tegorocznych dożynek.
Starościna i Starosta dożynek – Pani Violetta Hryniewicz (Zapolice) i Pan Edward Malec (Kłodkowo) przekazali bochny chlebów gospodarzowi święta plonów Burmistrzowi Zdzisławowi Matusewiczowi i Prałatowi Andrzejowi Dowalowi, a następnie odbył się ceremoniał dzielenia chlebem wśród wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach, przy pięknym akompaniamencie zespołu „Trzebiatowiacy”.Na scenie prezentowały się zespoły ludowe i biesiadne „Czerwona Róża”, „Lores”, coverowy „Titty Twister”, „Klif”.
Poszczególne sołectwa prezentowały swoje wieńce. Dożynkom zawsze towarzyszyły różne tradycje i zwyczaje, a najbardziej symboliczny jest wieniec, ostatnia kępa (pas niezżętego zboża ścinany uroczyście przez najlepszego kośnika, po czym wręczany najlepszym żniwiarkom do uplecenia wieńca). Cieszymy się, że biorący udział w tym konkursie pielęgnują tę piękną tradycję i wkładają wiele pracy, trudu , aby zaprezentować tak piękne dzieła sztuki. Spośród 11 pięknych wieńców jury przyznało:
I miejsce- Sadlno, II- Gorzysław, III- Roby.
Po raz trzeci odbył się konkurs na „Najpiękniejsze Obejście Gospodarskie”, zorganizowany przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Wyniki przedstawił P. Michał Andrzejewski. Swoje kandydatury zgłosiło 9 z 21 sołectw z terenu Gminy Trzebiatów. Ze względu na różnorodność zgłoszonych obejść gospodarskich postanowiono przyznać wszystkim wyróżnienia. Nagrodzeni zostali: Państwo Małgorzata, Grzegorz, Wanda i Roman Szafrańscy z Mirosławic, Pan Krzysztof Trusiewicz z Gąbina, Państwo Wanda i Kazimierz Nowaccy z Lewic, Państwo Barbara i Waldemar Osiadacz z Siemidarżna, Państwo Wiesława i Jerzy Stojanowscy z Gosławia, Pan Tomasz Klimowski z Trzebiatowa (Sołectwo Białoboki),Pan Szczepan Mierzwa z Rogoziny, Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawem” z Nowielic, Państwo Krystyna i Antoni Kara z Robów. Nagrody w obu konkursach wręczali Posłowie Konstanty Oświęcimski i Grzegorz Napieralski, oraz Burmistrz Zdzisław Matusewicz.
Sołtysi brali udział w konkursie na „Najlepszego sołtysa”. To przede wszystkim sprawdzenie ich …poczucia humoru, bowiem konkurencje są na wesoło i nie całkiem poważne, np. rozróżnienie ziaren (cieciorka, fasola, soczewica…),zaplecenie warkocza, czy też „quiz wiedzy różnej”. I tu, po dogrywce, I miejsce zajęła P.Beata Wolak Gąbin, II- Bogdan Szafrański Mirosławice
i III – Barbara Celińska Gołańcz Pom I.
Każdy mógł spróbować Zupy Sołtysa, domowych ciast i śledzików (Firma Kapitan Navi) oraz innych tradycyjnych przysmaków (miody, smalec, ogórki…)
Na Jarmarku Dożynkowym odbywały się m.in. zabawy dla dzieci, prezentacje działkowców, wystawców, pokazy rękodzielników. Atrakcją było „Małe ZOO”, gdzie można było zobaczyć zwierzęta hodowane przez P.Artura Paska z Nowielic. Dzieci miały możliwość jazdy konnej , dzięki uprzejmości Prezesa Stadniny Koni w Nowielicach. Wiele osób zwiedziło Muzeum Pałacowe i wystawę „Od Izby Regionalnej do Muzeum Pałacowego.15-lecie działalności muzealnej w Trzebiatowie”.
Podczas Dożynek odbyła się licytacja kamizelek, zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawo na drodze, na rzecz chorej na nowotwór Marysi Wolak z Głowaczewa k.Kołobrzegu. Kamizelka z podpisami Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, Burmistrza Zdzisława Matusewicza, Prezesa PSL Pawła Kijewskiego osiągnęła największą cenę 250 zł. Mieszkańcy nawet po zakończeniu licytacji chętnie wrzucali datki do puszki, za co w imieniu Marysi dziękujemy, a Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za wszelką pomoc, wsparcie radnemu naszej gminy P.Stanisławowi Matulewiczowi.
Zmienna, kapryśna pogoda nie rozpieszczała, ale pomimo to mieszkańcy gminy tłumnie przybyli na doroczne dożynki.
Organizatorem dożynek była Gmina Trzebiatów, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Sołectwa Gminy Trzebiatów, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, współorganizatorami: Parafia MNMP w Trzebiatowie, Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Mrzeżyńskie Centrum Sportu, Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.
Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu dożynek: Firmie „Kapitan Navi”,P. Janowi, Jackowi i Magdalenie Handorom,
P. Markowi Gołuchowskiemu, Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie, Dyrektorowi i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Jarominie, Stadninie Koni w Nowielicach, Panu Arturowi Paskowi, Piekarniom: Eugeniusza, Krystyny, Piotra Nikuła, GS Samopomoc Chłopska, P. Krerowicza, P. Danuty Kuriata, P. Romana Bereżańskiego, Stowarzyszeniu Kobiet Mrzeżyna, Sołtysom, sołectwom, działkowcom i zespołom, które aktywnie włączyły się do organizacji Święta Plonów, wystawcom, rękodzielnikom, którzy przygotowali stoiska wzbogacające nasze Święto Plonów, wolontariuszkom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie, Komendantowi Komisariatu Policji, Komendantowi Straży Miejskiej i Prezesowi Straży Pożarnej oraz Dowódcy Jednostki Wojskowej w Trzebiatowie, P. Dorocie Zielińskiej, P. Marcinowi Czerwińskiemu i P.Henrykowi Gmoch.
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury dziękuje wszystkim, którzy upiekli przepyszne ciasta.
Anna Rzepecka

.

.