Nawigacja

Aktualności
Sukcesy plastyczne.

W miesiącu marcu uczestnicy Koła plastycznego „Bez Ram”uczestniczyli w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycje wielkanocne”. Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Na tegoroczną edycję nadesłano 1355 prac z całej Polski.
Dużym osiągnięciem było uzyskanie I miejsca przez Darię Malko, wyróżnienie otrzymała Mija Bujnowska.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów artystycznych – instruktor Renata Jankowska.