Nawigacja

Aktualności
SPOŁECZNA INICJATYWA TRZEBIATOWSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY

Projekt WOKÓŁ PLACU I PAŁACU realizowany będzie przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK) w Trzebiatowie, ul.Wojska Polskiego 67. Celem projektu jest integracja mieszkańców wokół działań i inicjatyw kulturalnych w Gminie Trzebiatów. Zaangażujemy społeczność lokalną: rodziców z dziećmi, młodzież do odnowienia urządzeń i ławek na placu zabaw wraz z wykonaniem gabloty informacyjnej przy Pałacu – miejscu działań kulturalnych, spotkań mieszkańców.Istniejący plac jest zniszczony: uszkodzone są elementy huśtawek i zjeżdżalni, ławki wymagają odmalowania. Dokupimy 1 bujak np. w kształcie słonia, który będzie nawiązaniem do symbolu Trzebiatowa. Zagospodarujemy również stałe miejsce przy bramie na zamontowanie gabloty, w której umieszczane zostaną informacje o działaniach kulturalno- artystycznych w Gminie.

Zapraszamy 23.08.2019 na  spotkanie organizacyjne podczas którego omówimy wszystkie działania projektu. Główne działanie odbędzie się 5.10.2019. Zachęcamy wszystkich do wspólnej inicjatywy dzięki której pomalujemy zniszczone elementy placu zabaw i ławek, wykonamy wykop oraz montaż gabloty. W tym dniu dzieciom zapewnimy zajęcia i zabawy artystyczne, zwiedzanie Pałacu oraz muzeum. Na zakończenie zorganizujemy spotkanie integracyjne przy grillu, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu.
Wszelkich informacji udzielą Anna Rzepecka ( skarbnik TTK) i Marta Górska ( Tel. 517 695414).

Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”