Nawigacja

Aktualności
SPEKTAKL „Cyberpułapka”.

Kolejną wakacyjną propozycją dla dzieci i młodzieży był spektakl w wykonaniu teatru ADU-ARTIS z Krakowa. Przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne porusza problem zagrożenia  cyberprzemocą, zagubienia się w wirtualnym świecie, uzależnienia od gier i telefonów komórkowych. Wirtualny świat to często  przestrzeń pełna iluzji i zakłamania. Nieumiejętne i beztroskie  korzystanie z jego zasobów niesie wiele przykrych konsekwencji zarówno osobom przekonanym o rzekomej anonimowości w internecie, jak i ich „ofiarom”.
  Bohaterowie spektaklu przedstawiają sytuacje, w których młodzi ludzie stają się ofiarami przemocy wynikającej z niewłaściwego korzystania z poczty elektronicznej, zawierania znajomości przez internet oraz „zabawy telefonem” np. nakręcanie filmików i wrzucanie ich do sieci. Aktorzy  zachęcali  młodzież  do większej aktywności fizycznej, ponieważ wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem niekorzystnie wpływa na zdrowie i ogólną kondycję organizmu i nawiązali rozmowę zarówno z dziećmi , jak i obecnymi na spektaklu rodzicami. Już niemal każde z dzieci posiada telefon, komputer czy tablet z dostępem do internetu, dlatego tak ważne jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych i uwrażliwienie dzieci na ewentualne zagrożenia. Miejmy nadzieję, że spektakl będzie kolejnym powodem do refleksji, że nowoczesne technologie mają wiele zalet, ale i pociągają za sobą różnorodne niebezpieczeństwa, a nasze dzieci  nie dadzą się wciągnąć w „cyberpułapkę”.