Nawigacja

Aktualności
Seminarium naukowe „Trzebiatów-spotkania pomorskie”

Zapraszamy do udziału w seminarium wszystkich miłośników historii,odkrywców, pasjonatów.

Program:

 

SEMINARIUM NAUKOWE

„Trzebiatów – spotkania pomorskie”  07 – 08  października 2016r.

 Wissenschaftliches Seminar
„Trzebiatów – Pommersche Begegnungen”  07. – 08. Oktober 2016

 

 07 października 2016r./ 07. Oktober 2016
9.30 Rozpoczęcie seminarium/
Seminarbeginn

– prowadzenie seminarium dr Janina Kochanowska

 Archeologia i geologia/ Archäologie und Geologie

 9.40   Andrzej Janowski – Początki Płotów w świetle nowych badań archeologicznych. Anfänge von Płoty im Lichte der neuen archäologischen Forschungen.

10.00 Marek Dworaczyk – Badania archeologiczne na terenie kwartału śródmiejskiego w Białogardzie. Archäologische Forschungen in der Innenstadt von Białogard.

10.20 Andrzej Piotrowski – Warunki geologiczne salin kołobrzeskich. Geologische Bedingungen der Salinen in Kołobrzeg.

10.40  Ignacy Skrzypek – Odkrycie ujęcia solankowego w Kołobrzegu w 1967r. Salzquellenentdeckung 1967 in Kołobrzeg.

 

  1. 00 Dyskusja i przerwa na kawę/ Diskussion und Kaffeepause

 

Sylwetki pomorskie/  Pommersche Persönlichkeiten

 11.20   Ewa Gwiazdowska – David Gilly i budownictwo na Pomorzu na przełomie XVIII I XIX w. David Gilly und Bauwesen im 18./19. Jahrhundert in Pommern

11.40   Beata Zgodzińska – Marszałek Blücher na grafikach, pieniądzach i pocztówkach w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Marschall Blücher auf Grafiken, Geld und Postkarten in den Sammlungen des Museums für Mittelpommern in Słupsk.

12.00   Urszula Borkowska –  Książę Eugeniusz Wirtemberski – dziedzic śląskiej ordynacji w Pokoju. Eugen von Württemberg – Erbe des schlesischen Familienfideikommisses in Pokój (Carlsruhe).

12.20    Wojciech Jarząb – Baron von Woedtke – zapomniany bohater dwóch narodów. Baron von Woedtke – der vergessene Held von zwei Nationen.

12.40 Elżbieta Juszczak – Pogranicze jako topos w twórczości poetyckiej Janusza Gryza, mieszkańca Malechowa. Grenzland als Topos im poetischen Werk von Janusz Gryz, dem Einwohner von Malechowo.

13.00  Renata Teresa Korek  – „Popołudnie z Hansem Laabsem“. Sylwetka artystyczna malarza z Trzebiatowa. „Ein Nachmittag mit Hans Laabs“. Das künstlerische Porträt des Malers aus Trzebiatów.

 

13.30 -14.30 – Przerwa/ Pause

 

Zabytki pomorskie i ich ochrona/ Pommersche Denkmäler und deren Schutz

 14.30   Pastor Hans Udo Vogler – Dzwony Kościoła Mariackiego w Trzebiatowie. Die Glocken der Marienkirche in Treptow/Rega.

14.50   Marlene VoglerOrgany firmy Grüneberg Stettin w powiecie gryfickim. Orgeln der Firma Grüneberg Stettin im Kreis Greifenberg (Gryfice).

15.10 Ewa Kulesza – Szerniewicz – Ochrona zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatów. Denkmalschutz in den Raumordnungsplänen der Stadt Trzebiatów.

15.30 Maria i Waldemar Witek  – Kościoły ryglowe powiatu gryfickiego. Fachwerkkirchen des Kreises Gryfice.

 

15.50   Dyskusja i przerwa na kawę/  Diskussion und Kaffeepause

 16.20  Zbigniew Sobisz – Flora kapliczek i krzyży przydrożnych powiatu gryfickiego. Flora an Betsäulen und Wegkreuzen des Kreises Gryfice.

16.40 Janina Kochanowska – Witraże z XVI – XVIII w. w kościołach Pomorza Zachodniego – podsumowanie badań. Glasfenster vom 16.-18. Jahrhundert in den Kirchen des Westpommerns – Zusammenfassung der Forschungen.

16.50 Paweł Szulc – „Walka z niebezpieczną literaturą. Czy w PRL palono niewygodne książki?” 

 

17.00  Dyskusja i promocja publikacji „Trzebiatów – spotkania pomorskie 2015“/ Diskussion und Förderung der Veröffentlichung Trzebiatów – Pommersche Begegnungen 2015“

 

18.00 Konkurs na POTRAWĘ POMORSKĄ/ Wettbewerb für POMMERSCHE SPEISE

 

08 października 2016 r./ 08. Oktober 2016

 

Pomorze znane i nieznane/ Bekanntes und unbekanntes Pommern

 

9.30  Anna Bartczak –  Historyczne cmentarze gminy Trzebiatów. Historische Friedhöfe der Gemeinde Trzebiatów.

9.50 Janina Cydzik – Brzezińska – 50 lat Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. 50 Jahre des Polnischen Klavier-Festivals in Słupsk.

10.10. Lidia Sudakiewicz – Imiona Gryfitów – książąt Pomorza Zachodniego. Vornamen der Greifen – Herzöge von Westpommern.

 

10.30 -10.50  Przerwa na kawę/ Kaffeepause

10.50   Ryszard Sienkiewicz – 63 ( 61) pułk przeciwlotniczy w Jarominie. 63. (61.) Flugabwehrregiment in Jaromin.

11.10   Jan Nowicki – Kamp – Rogowo. Zachowane elementy historycznej zabudowy militarnej. Kamp – Rogowo. Die erhaltenen Elemente der historischen Militärbebauung.

  1. 30 Dyskusja i zamknięcie obrad

 

12.00 Objazd naukowy: „Szlakiem zabytków czasu wojny – Rogowo i Jaromin”- oprowadzający : Jan Nowicki, Piotr Żak, Ryszard Sienkiewicz, Janina Kochanowska i właściciel zespołu budynków w Jarominie / Wissenschaftliche Rundfahrt:  „Auf der Route von Denkmälern der KriegszeitRogowo und Jaromin” – die Rundfahrt führen: Jan Nowicki, Piotr Żak, Ryszard Sienkiewicz, Janina Kochanowska und Besitzer des Gebäudekomplexes in Jaromin (obowiązują zapisy).