Nawigacja

Aktualności
W krainie Gryfitów, czyli…

Pomorze znane i nieznane
Ponad dwadzieścia referatów prezentujących wyniki najnowszych badań nad historią, kulturą i sztuką Pomorza zostało wygłoszonych podczas 15. już sesji naukowej, jaka odbyła się w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w dniach 16-17 października br. Seminarium ,,Trzebiatów-spotkania pomorskie” od lat niezmiennie cieszą się olbrzymim zainteresowaniem pomorzoznawców – naukowców i regionalistów oraz słuchaczy.
Pojawiają się na nim badacze ze Szczecina, Koszalina, Słupska, Gdańska, Poznania, Stargardu, Kamienia Pomorskiego, Gryfic i oczywiście Trzebiatowa podejmujący zróżnicowaną problematykę od językoznawstwa po botanikę. Ponad trzysta artykułów, które dotychczas zostało opublikowanych w wydawnictwach poseminaryjnych stanowi ogromne źródło wiedzy na temat złożonej przeszłości regionu i ludzi z nim związanych. Obrady uroczyście otworzyła dyrektor TOK-u, Renata T. Korek, burmistrz Trzebiatowa, dr Zdzisław Matusewicz, dr Janina Kochanowska – opiekun merytoryczny sesji oraz poseł Konstanty Oświęcimski. Obecni byli również dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, dr Marcin Majewski i dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wystąpienia zostały podzielone na bloki tematyczne: ,,Archeologia i geologia”, ,,Problematyka konserwatorska i muzealnictwo”, ,,Ikonografia i dzieje miast”, ,,Sylwetki pomorskie”, ,,Kultura i sztuka” oraz ,,Trzebiatowiana”. Podczas dwudniowych obrad wysłuchano artykułów dotyczących m.in. klasztoru dominikanów w Kamieniu Pomorskim, średniowiecznym Resku, powodzi w Kołobrzegu, parkach powiatu Gryfice, malowidłach w Wieży Więziennej szczecińskiego zamku, miastach położonych nad Regą i Parsętą uwidocznionych na Wielkiej Mapie Pomorza Lubinusa, pobycie polskiej królowej w dawnym Griffebergu. Usłyszeliśmy także o życiu i twórczości Rity von Gaudecker, urodzonym w Trzebiatowie Fryderyku, królu Wirtembergii, Hansie Grade, pionierskim lotniku z Koszalina, genealogii nazwisk polskich mieszkańców Trzebiatowa, aspekcie kulturowym ukraińskiego osadnictwa w gminie Trzebiatów oraz malarstwie i rzeźbie na Pomorzu w XIX wieku. Podczas konkursu kulinarnego na ,,Potrawę pomorską” nagrodzono pieczone pierogi, krokiety i wiele innych potraw, które oceniało jury: referenci, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. Pierwszego dnia seminarium odbyła się także promocja publikacji ,,Trzebiatów – spotkania pomorskie 2014”, na której okładce widnieje pokrywa ceramiczna z marynowanym śledziem z przełomu XIX/XX wieku nawiązująca do artykułu Renaty Teresy Korek ,,Śledź po polsku. PRL-owskie menu w trzebiatowskiej gastronomii”. Drugiego dnia, po wysłuchaniu bloku referatów, wszyscy zainteresowani udali się w objazd naukowy ,,Odkrywamy na nowo zabytki Trzebiatowa”. Oprowadzał Piotr Żak, dr Janina Kochanowska i Jacek Handor. Zobaczyliśmy dawną kaplicę przyszpitalną św. Jerzego, niezwykle ciekawą kamienicę na ul. Torowej (powstałą po 1912 r., należącą do właścicieli działającej tuż obok masarni miejskiej), ruiny kościoła w Wyszkowie, pozostałości po Królewskim Gaju, czyli dawnym parku miejskim oraz wyposażenie gabinetu burmistrza w trzebiatowskim ratuszu, gdzie mogliśmy podziwiać oryginalne wyposażenie z lat 30. XX w. autorstwa Maxa Ueckera, obraz Piotra Ludwiga Lütkego z 1809 r. przedstawiający panoramę Trzebiatowa od strony Kołobrzegu, a powstały dla carycy Marii Fiodorownej, a także dziedziniec ratusza i sygnaturkę z zegarem powstałym w 1901 r. Dodatkową atrakcją było wysłuchanie hejnału, który o g. 15 rozbrzmiał z ratuszowej wieży. Spotkania pomorskie w Trzebiatowie, to jedno z niewielu wydarzeń na Pomorzu, i nie tylko, które wnoszą tak wielki wkład w rozwój badań nad regionem, jego historią i dziedzictwem kulturowym.
Piotr Żak

Fotorelacja

.