Nawigacja

Aktualności
SEMINARIUM NAUKOWE „Trzebiatów – spotkania pomorskie” 19 – 20 października 2018r.

SEMINARIUM NAUKOWE „Trzebiatów – spotkania pomorskie”  19 – 20 października 2018r.

Wissenschaftliches Seminar „Trzebiatów – Pommersche Begegnungen” 19 . – 20. Oktober 2018

I dzień seminarium – 19 października 2018r. godz. 10.00
„ TRZEBIATÓW – MIASTO I GMINA  W PERSPEKTYWIE 740 LAT”

Tag des Seminars – 19. Oktober 2018, 10:00 Uhr
„TRZEBIATÓW – STADT UND GEMEINDE IN DER PERSPEKTIVE VON 740 JAHREN“

ŚREDNIOWIECZE – ARCHEOLOGIA I HISTORIA/ MITTELALTER – ARCHÄOLOGIE UND GESCHICHTE

10.10 – Marek DworaczykPróba nowego spojrzenia na dzieje średniowiecznego Trzebiatowa. Ein Versuch, die Geschichte vom mittelalterlichen Trzebiatów neu zu betrachten.
10.30 – Andrzej JanowskiŚladami Otto Kunkela i Hansa Jürgena Eggersa. (Na)nowo odkryte grodziska powiatu gryfickiego. Auf den Spuren von Otto Kunkel und Hans Jürgen Eggers. Neu entdeckte Burgen im Kreis Gryfice.
10.50 – Roman Andrzej KargulLokacja miasta Trzebiatowa w 1277 i 1285 roku. Gründung der Stadt Trzebiatów im Jahr 1277 und 1285.

11.10 – Przerwa na kawę/  Kaffeepause                                                       

11.30 – Małgorzata ZyzikŚredniowieczne mury Trzebiatowa w świetle najnowszych badań. Mittelalterliche Mauern von Trzebiatów im Lichte der neuesten Forschung.
11.50 –  Janina KochanowskaLosy kościoła Mariackiego w Trzebiatowie w 1 poł. XIX w. –  problemy i perspektywy badawcze. Das Schicksal der Marienkirche in Trzebiatów in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts –  Forschungsprobleme und – perspektiven.
12.10 – Lidia SudakiewiczImiona Gryfitek i małżonek książąt Pomorza Zachodniego. Namen der Greifen weiblichen Geschlechts und der Gemahlinnen der Fürsten von Westpommern.

12.30 – Przerwa na kawę/Kaffeepause                                                                                                              

OD BAROKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI/ VOM BAROCK BIS ZUR GEGENWART

12.50 – Urszula Borkowska Książę Fryderyk Eugeniusz (1732 – 1797) władca Wirtembergii. Prinz Friedrich Eugen (1732–1797) Herrscher von Württemberg.
13.10Zbigniew Sobisz i Wojciech JarząbPhilipp de La Guêpière i jego założenie parkowo – pałacowe Domu Wirtemberskiego w Trzebiatowie. Philipp de La Guêpière und seine Park- und Palastanlage des Württemberger Hauses in Trzebiatów.
13.30 – Janina KochanowskaMuzeum Pałacowe w Trzebiatowie –   koncepcja, zbiory. Palastmuseum in Trzebiatów – Konzept, Sammlungen.  

13.50 – Przerwa/Pause                                                  

15.00 – Maria i Waldemar WitkowieMała architektura w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego – przyczynek do badań. Gartenarchitektur in der Kulturlandschaft von Westpommern – ein Beitrag zur Forschung.
15.20 – Renata Teresa KorekBogusława Koszałka –  sylwetka artystyczna. Bogusława Koszałka – Silhouette der Künstlerin.
15.40 – Michał Ostrowski – Dziadziuś Rybka.Henryk Ostrowski – rybak, twórca ludowy. Opi Fischlein. Henryk Ostrowski – Fischer, Volkskünstler.

TRZEBIATÓW W MOJEJ PAMIĘCI/ TRZEBIATÓW IN MEINEM GEDÄCHTNIS

16.00 –  Forum dyskusyjne przy kawie p.t. „ CO WARTO I NALEŻY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA? 
– z udziałem zaproszonych gości – Nestorów trzebiatowskich
– krótkie komunikaty i dyskusja nad referatami

 16: 00 Uhr – Diskussionsrunde am Kaffee u.d.T. „WAS SOLLTE VOR DEM VERGESSEN GERETTET WERDEN? 
– mit der Teilnahme von eingeladenen Gästen – Treptower Nestoren
– kurze Berichte und Diskussion über Referate

18.00 – Konkurs na POTRAWĘ POMORSKĄ/ Wettbewerb „Pommersches Gericht“

 

                                                                           II dzień seminarium 20 października 2018r. godz. 10.00

                                                                          2. Tag des Seminars 20. Oktober 2018, 10:00 Uhr

Objazd naukowy: „TRZEBIATÓW NA SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW: GRYFITÓW I GOTYKU”

Wissenschaftliche Rundfahrt:  „TRZEBIATÓW AN DER ROUTENKREUZUNG: DER GREIFENROUTE UND DER GOTIKROUTE“   

10.00 –  Mury w Trzebiatowie –  spacer wzdłuż murów.  Mauern in Trzebiatów – Spaziergang entlang der Mauern
– Nowe spojrzenie na kościół Mariacki w Trzebiatowie. Ein neuer Blick auf die Marienkirche in Trzebiatów

11.00 – Kawa w pałacu/ Kaffee im Palast
11.30 – Wyjazd do zabytkowych kościołów gminy Trzebiatów. Ausflug zu den historischen Kirchen der Gemeinde Trzebiatów
– kierunek północny : Trzebusz, Roby i Bieczyno/ Nordrichtung: Trzebusz, Roby und Bieczyno 
– kierunek zachodni : Włodarka, Sadlno/  Westrichtung: Włodarka, Sadlno.
– kierunek południowy: Kłodkowo/ Südrichtung: Kłodkowo 
– Gosław/ Gosław   
– powrót do Trzebiatowa ok. 16.00 – 17.00/ – Rückkehr nach Trzebiatów ca. 16:00 – 17:00 Uhr

Zapisy na objazd naukowy tel. 913872614, 517695414 – Anna Rzepecka i Marta Górska

Ilość miejsc ograniczona