Nawigacja

Aktualności
Seminarium 2013

Zapraszamy na

SEMINARIUM NAUKOWE

„Trzebiatów – spotkania pomorskie”

18 – 19 października 2013r.

Wissenschaftliches Seminar
„Trzebiatów – Pommersche Begegnungen”
18. – 19. Oktober 2013

Program:

18 października 2013r./ 18. Oktober 2013

9.30 Rozpoczęcie seminarium/ Seminarbeginn

9.40 Marek Dworaczyk – Osadnictwo nad rzeką (cieśniną) Dziwną w Pradziejach i Średniowieczu/ Ansiedelung an der Dziwna-Enge (Fluss) in der Urgeschichte und im Mittelalter
10.00 Sławomir SłowińskiNajnowsze znaleziska na szczecińskim Podzamczu/ Neueste Funde an der Stettiner Vorburg
10.20 Kazimiera Kalita – SkwirzyńskaRatusz w Kamieniu Pomorskim/ Rathaus in Cammin (Kamień Pomorski)
10.40 Andrzej Piotrowski – Uwarunkowania geologiczne i geomorficzne średniowiecznego Trzebiatowa/ Geologische und geomorphische Bedingungen des mittelalterlichen Treptow an der Rega

11.00 – 11. 30 Dyskusja i przerwa na kawę/ Diskussion und Kaffeepause

11.30 Rudolf von Thadden –„Mała wieś z wielkim zegarem”/ „Kleines Dorf mit einer großen Uhr”

11.50 Dominika Florczak – Pomorska muza – Sydonia von Borck/ Pommersche Muse – Sydonia von Borck.

12.10 Andrzej PuławskiHenryk von Borck – uczestnik wojen o sukcesję szczecińską/ Heinrich von Borck – Teilnehmer der Kriege um die Stettiner Thronfolge
12.30 Urszula Borkowska Cesarzowa Maria Fiodorowna z książąt Wirtemberskich, wśród polskich artystów i polityków/ Kaiserin Maria Fiodorowna, von den Württemberger Herzöge, unter den polnischen Künstlern und Politikern

12.50 Janina Kochanowska – Maria z Czartoryskich księżna Wirtemberska w Trzebiatowie/ Maria geb. Czartoryski, Herzögin von Württemberg in Treptow an der Rega

13.10 Elżbieta Juszczak, Malarz koloru i nadziei. Trzy lata Romualda Klimczewskiego w Trzebiatowie/ Maler der Farbe und der Hoffnung. Drei Jahre von Romuald Klimczewski in Treptow an der Rega

13.30 Dyskusja/ Diskussion

13.45 Przerwa/ Pause

15. 00 Edda Gutsche Wspomnienie na płótnie i w kamieniu. Philipp Otto Runge i Friedrich Gilly/

Erinnerung in Farbe und Stein. Philipp Otto Runge und Friedrich Gilly 

15.20 Pastor Hans – Udo Vogler Dietrich Bonhoeffer– jego życie i opór przeciwko Adolfowi Hitlerowi/ Dietrich Bonhoeffer – Sein Leben im Wiederstand gegen Adolf Hitler 

15.40 Paweł PawłowskiWytwórnia figur gipsowych Heleny i Antoniego Serafinowiczów. Wilno – Trzebiatów/ Atelier von Gipsfiguren von Helena und Antoni Serafinowicz. Vilnius – Treptow an der Rega

16.00 M. Gibczyński, G. Kurka, A. Uciechowska – Gawron, „Przywrócić pamięć”. Jeszcze o kościele i cmentarzu w Gostyniu/ „Wieder in Erinnerung kommen”. Noch etwas von der Kirche und dem Friedhof in Gostyń

16. 20 Zbigniew Sobisz – Parki folwarczne gminy Gryfice/ Vorwerkparks der Gemeinde Greifenberg (Gryfice)

16. 40 Wojciech Jarząb – Nowe przygody Słonicy Hansken/ Neue Abenteuer der Elefantin Hansken

17. 00 Dyskusja/ Diskussion

17.30 Promocja publikacji „Trzebiatów – spotkania pomorskie 2012“ / Förderung der Veröffentlichung  „Trzebiatow – Pommersche Begegnungen 2012”

18.00 Konkurs na POTRAWĘ POMORSKĄ/ Wettbewerb für POMMERSCHE SPEISE

 

 

19 października 2013 r./ 19. Oktober 2013

 

9.00 Renata Teresa Korek – Dzieje szkolnictwa ukraińskiego w powiecie gryfickim/ Geschichte des ukrainischen Schulwesens im Kreis Greifenberg (Gryfice)

9.20 Paweł Szulc Działania prokuratury wojskowej w Trzebiatowie/ Aktivitäten der Militär-Staatsanwaltschaft in Treptow an der Rega

9.40 Piotr Żak Kultura, oświata i Kościół w Gryficach i Trzebiatowie w latach 1946 – 1950/ Kultur, Bildung und Kirche in Greifenberg und Treptow a.d. Rega in den Jahren 1946 – 1950

10.00 Jenni Klingenberg – Więcej niż muzeum. Muzeum Pomorza w Greifswaldzie/

Museum und mehr: Pommersches Landesmuseum in Greifswald.

10.15 Tomasz Ślepowroński – Nowe Pomorze. Polskie Pomorze Zachodnie od 1945 do 2007 r. w nowej ekspozycji Muzeum Pomorza w Greifswaldzie ( Gryfii)/ Neues Pommern. Polnisches Westpommern zwischen 1945 und 2007 in der neuen Exposition des Pommerschen Museums in Greifswald (Gryfia).

10. 30 – 10. 50 Dyskusja i przerwa na kawę/ Diskussion und Kaffeepause

10. 50 Maria i Waldemar Witkowie Budownictwo folwarczne gminy Karnice / Vorwerkbauten in der Gemeinde Karnice

11.10 Marlene Vogler Szkoły wiejskie na Pomorzu/ Die Dorfschulen in Pommern

11. 30 Dieter Bischoff Szkolnictwo w Trzebiatowie do 1945 r./ Das Schulwesen der Stadt Treptow a. d. Rega bis zum Jahre 1945

11.50 Dariusz BienekZ dziejów wsi Lewice do 1945 r./ Aus der Geschichte des Dorfes Lewice – bis 1945

12.10 Dyskusja/ Diskussion

12.30 Objazd naukowy – Zabytki wokół Gryfic/ Wissenschaftliche Rundfahrt – Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Greifenberg (Gryfice)


Zapisy na objazd naukowy przyjmują Marta Górska i Anna Rzepecka
Tel. 913872614 lub 517695414 – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA