Nawigacja

Aktualności
Sąsiedzkie świętowanie

Pomorze_Zachodnie_logo„Sąsiady” Trzebiatowskie Spotkania Kultur od kilkunastu lat wpisują się w krajobraz kulturowy naszego regionu, popularyzując tradycje, kulturę i historię mniejszości narodowych zamieszkujących gminę Trzebiatów. Dzięki realizacji poszczególnych działań ukazujemy wartościowe i znaczące elementy dziedzictwa mniejszości ukraińskiej i niemieckiej, które odzwierciedlają wielokulturowy charakter regionu. ”Sąsiady” umożliwiają poznanie korzeni kulturowych oraz budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, dzięki którym zacieramy stereotypy i uprzedzenia. Dzięki różnym formom ( m.in. warsztaty rękodzieła, muzyka, taniec, wystawa) propagujemy kulturę mniejszości narodowych (ukraińskiej i niemieckiej), które wykreowały nową tożsamość i różnorodny, bogaty, a przez to wyjątkowy obraz naszego regionu. W ramach ”Sąsiadów” – 27 czerwca 2015r. – odbywać się będą: warsztaty i pokazy rękodzieła artystycznego, starych rzemiosł, prezentacja dorobku artystów amatorów, którzy propagują tradycyjne rzemiosło i sztukę ludową, występy zespołów ludowych, konkurs kulinarny POTRAWA SĄSIADA, stoisko z potrawami regionalnymi, wystawa ,,POMORSKIE MULTI KULTI” prezentująca polskie, niemieckie i ukraińskie stroje, ubiory, tkaniny ludowe, fotografie i eksponaty.
Wszystkie działania mają charakter otwartych spotkań. Skierowane są do szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli) i służyć będą partnerstwu, zachowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, krzewieniu języka, muzyki, a także zwyczajów kulinarnych. Podczas warsztatów i pokazów można porozmawiać i wymienić doświadczenia na temat metod i form pracy rękodzielniczej i ludowej.

„ Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zapraszamy 27 czerwca 2015r. od godz. 16.00 na dziedziniec Pałacu w Trzebiatowie