Nawigacja

Aktualności
Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego.

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY 25 czerwca 2018r. rozstrzygnął zamówienie publiczne na Kontynuację odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej  i zachodniej skrzydła wschodniego oraz w elewacji południowej skrzydła północnego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Lebos Sp.z o.o. ul. Sienkiewicza 48 a , 77-300 Człuchów, na kwotę 100 879,73 brutto (sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 73/100). W ramach zamówienia wymienione zostaną 22 okna na I piętrze Pałacu nad Młynówką. .