Nawigacja

Aktualności
„Raduje się serce, raduje się dusza…”

Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze!
Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało….”(Jędrzej Moraczewski).

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 (po 123 latach zaborów) , zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989.Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne
11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec.
Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie
w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.
   10 listopada 2017 r. Czytelnia Główna w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury wypełniona została po brzegi , a to za sprawą licznie przybyłych mieszkańców, chcących „śpiewająco” uczcić Święto Niepodległości. Po krótkim przypomnieniu najważniejszych faktów dotyczących historii święta przywitaliśmy znamienitych gości- Marszałka Józefa Piłsudskiego (Jerzy Nowak), i jego adiutanta Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego (Ryszard Wroński). Uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęliśmy wspólne świętowanie.
Wiązankę wierszy i piosenek pt.: „11 Listopada – Dzień Niepodległości” zaprezentowali przepięknie uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie. Program ten przygotowały Panie Ilona Zych i Jolanta Mruk.
  Chór „Cantare” pod kierunkiem Jana Kondarewicza zaśpiewał kilka pieśni patriotycznych i wojskowych zagrzewających do walki o suwerenność, wolność, niepodległość Polski, powstałych „ku pokrzepieniu serc”. Przyśpiewki partyzanckie z czasów II wojny światowej, pieśni legionowe, pieśni konspiracyjne żołnierzy wyklętych, które są piękną lekcją polskiej historii, ale też źródłem wzruszeń i wspomnień śpiewali wszyscy razem i była to piękna forma uczczenia wolnej i niepodległej Ojczyzny. „Kadrówka”, „Piechota”, „Przybyli ułani pod okienko”, „My Pierwsza Brygada”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, czy „Marsz, marsz Polonia” brzmiały pięknie i donośnie odśpiewane przez całą wielopokoleniową publiczność i świadczy to o tym, że pielęgnowanie patriotyzmu jest dla trzebiatowian ważne.
 Dziękujemy nauczycielkom Ilonie Zych i Jolancie Mruk, rodzicom za przygotowanie dzieci do występu, Panom Jerzemu Nowakowi i Ryszardowi Wrońskiemu za współtworzenie tego wyjątkowego spotkania.