Nawigacja

Aktualności
Przez zabawę z KLANZĄ poznajemy siebie

Kolejny raz w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury pojawili się białostoccy animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA by przez parę wakacyjnych tygodni prowadzić zajęcia dla dzieci w ramach „Wakacji w Pałacu”. Spotkania z pedagogiką zabawy są wyjątkowe zarówno dla prowadzących je animatorów, jak i dla uczestników. Podczas ich trwania dzieci poznają siebie bliżej, integrują się, wzmacniają więzi, ustalają zasady zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Poprzez twórcze działania poszukują sposobów na organizowanie sobie wolnego czasu w produktywny i twórczy sposób. Dobra zabawa jest nie tylko  receptą na nudę, ale również oderwaniem się od codziennych problemów. Projekt zawiera zarówno elementy edukacyjne, jak i rozwojowe, a także wspiera dziecięce pasje i talenty. Animatorzy wykorzystują metody takie jak: burza mózgów, taniec integracyjny, twórcze zabawy plastyczne, twórcze zabawy muzyczne, działania ekologiczne, gry planszowe, krzyżówki, elementy socjoterapii. Dzieci współpracując ze sobą, uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, wchodzą w role, kształtują poczucie własnej wartości i tożsamości. Dla animatorów KLANZY czas spędzony z dziećmi z Trzebiatowa jest czasem pełnym wrażeń i emocji (a nawet łez wzruszenia). Nic dziwnego, że czekają z wytęsknieniem na zajęcia w TOKu przez cały rok.

Zajęcia z KLANZĄ przebiegają pod różnymi hasłami. m.in.:”Podróże do innych krajów”, „Dzień Wyobraźni”, „Dzień z Naturą”, gdzie wykorzystuje się wiedzę dzieci, pomysły na stworzenie wyobrażonych przez siebie „cosiów”, czy też prac skomponowanych  z roślin znalezionych na pobliskich trawnikach.Kreatywne pomysły,tańce, gry i oczywiście kolorowa chusta klanzowska, która staje się symbolem dobrej zabawy.