Nawigacja

Aktualności
Podziękowanie za Narodowe Czytanie.

Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury otrzymała podziękowanie  od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z  wydaniem „Balladyny” Juliusza Słowackiego, za włączenie się do akcji „Narodowe Czytanie”.

Dziękujemy bardzo za czytanie, odgrywanie ról, współtworzenie : Irenie Pietrzykowskiej, Danucie Sudaj, Jadwidze Maczudze, Agnieszce Szkarapacie, Karinie Pawełoszek,  Annie Rzepeckiej, Oliwii Kujawie, Kamilowi Gąsiorkowi, Adamowi Dąbrowskiemu, Mariuszowi Maciejukowi, Katarzynie Matuszewskiej, Jowicie i Lenie Zubrewicz, Karolinie Kurczewskiej , Krzysztofowi Zbytniewskiemu .
Dariuszowi Zielińskiemu „Kajtur event” za udostępnienie plenerów.