Nawigacja

Aktualności
Piwnica Pałacu będzie przebadana!

 7 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbyło się podpisanie umów na dotacje trzech zabytkowych obiektów.

7 maja 2020 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego. Umowy o przyznaniu dotacji zawarte zostały pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Członka Zarządu Annę Bańkowską, a Gminą Trzebiatów reprezentowaną przez Burmistrza Józefa Domańskiego, Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Dyrektor Renatę Teresę Korek oraz Zakładem Budynków Komunalnych Sp. z o.o reprezentowanym przez Prezes Renatę Bielaszewską-Mamzer.

Dotacje otrzymali:

1. Gmina Trzebiatów – „Wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia fundamentów w zabytkowej kamienicy przy ul.Witosa 7/Kościuszki 38 w Trzebiatowie”, dofinansowanie 15 000 zł – całkowity koszt prawie 22 000 zł.

2. Trzebiatowski Ośrodek Kultury – „Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie” – 20 000 zł.

3. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 – „Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, remont elewacji wraz ze zmianą jej kolorystyki” – 25 000 zł.