Nawigacja

Słownik
Piotr Ludwig Lütke

Piotr Ludwig Lütke – profesor malarstwa krajobrazowego Akademii w Berlinie, na zlecenie Fryderyka Wilhelma III przybył do Trzebiatowa by namalować panoramę miasta. Dzieło powstało w 1809 roku i przedstawiało idealizowaną panoramę Trzebiatowa. Malarz ujął widok miasta z drogi prowadzącej do Kołobrzegu. Obraz Lütkego przedstawia nie tylko zabudowę samego miasta ale także zagospodarowanie terenów otaczających miasto oraz wiele scenek rodzajowych, które są istotnym źródłem informacji o składzie społecznym Trzebiatowa, miejscowej kulturze materialnej i życiu codziennym. Obraz powędrował na dwór carski do Petersburga, podczas zawieruchy rewolucyjnej 1917 roku zaginął, odnalazł się w latach 30. w Berlinie. Do 1945 r. wisiał w trzebiatowskim ratuszu, skąd Rosjanie wywieźli go do Moskwy. Do Trzebiatowa powrócił w latach 50.

Peter Ludwig Lütke – Professor für Landschaftsmalerei an der Akademie in Berlin, auf Wunsch von Friedrich Wilhelm III. kam er nach Treptow, um das Stadtpanorama zu verewigen. Das Werk entstand im Jahre 1809 und stellte das idealisierte Treptower Panorama vor. Der Maler malte die Stadt von dem nach Kolberg (Kołobrzeg) führenden Weg aus. Das Bild stellt die Bauten der Stadt und die Stadtumgebung sowie mehrere Genreszenen, die eine wichtige Informationsquelle über die soziale Landschaft von Treptow an der Rega, die lokale materielle Kultur und den Alltag darstellen. Das Bild wanderte auf den Zarenhof nach St. Petersburg, verschwand während der Revolutionswirren, und fand sich in den 30er Jahren in Berlin an. Bis 1945 hing es im Treptower Rathaus, von wo es durch Russen nach Moskau ausgeführt wurde. Nach Treptow an der Rega kam es in den 50er Jahren zurück.