Nawigacja

Aktualności
Pałac kontynuuje wymianę historycznej stolarki okiennej.

20 czerwca 2017r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury podpisano umowę na Otworzenie historycznej stolarki okiennej zamku (pałacu) w Trzebiatowie – elewacja wschodnia i zachodnia skrzydła wschodniego. Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa, Trzebiatowski Ośrodek Kultury Renata Teresa Korek. W tym roku odtworzone zostanie 12 okien, na które otrzymaliśmy z województwa 20 000,00zł. Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( 10 000,00zł) i budżetu Gminy Trzebiatów (20 000,00zł). Wkład własny TOK-u to kwota 5792,80zł, a całkowity koszt zadania wyniesie 55 792,80zł.