Nawigacja

Aktualności
OTWARCIE NOWEJ WYSTAWY.

Leszek Król – ur. 5 stycznia 1948 roku. Liceum Pedagogiczne ukończył w Kamieniu Pomorskim. Wykształcenie zdobywał w Studium Nauczycielskim w Gdańsku Oliwie, Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Studium Podyplomowym UMCS w Lublinie.

Pierwszą pracę podjął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Niemicy. Jego kariera zawodowa związana była  z Kamieńskim Domem Kultury, Szkołą  Podstawową we Wrzosowie. Pracując  jako metodyk plastyki w ODN Szczecinie uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Zespołu Nauczycieli Nowatorów. W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie uczył  głównego przedmiotu zawodowego ( GPZ). W okresie tym brał udział w pracach Zespołu Naukowego Psychologii Twórczości przy UMCS w Lublinie, a następnie Zespołu Naukowego Pedagogiki Artystycznej  Uniwersytetu
 M. Kopernika w Toruniu. 

Prace malarskie prezentowane w Galerii Feininger  to efekt ostatnich kilku lat pracy artystycznej Leszka Króla.