Nawigacja

Aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym .

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym .

Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej  i zachodniej skrzydła wschodniego oraz w elewacji południowej skrzydła północnego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem.

Załączniki:

załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf

załącznik 2 – przedmiar robót pdf

załącznik 3 – wzór umowy pdf

załącznik 4-  formularz ofertowy pdf

załącznik 5 – wykaz  22 okien do wymiany  pdf

 

osoba odpowiedzialna; Marta Górska

opublikowano dn. 5.06.2018