Nawigacja

Aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

    Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

 Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie  – elewacja wschodnia
i  zachodnia skrzydła  wschodniego – kontynuacja.                                                                                                     

Załączniki:

załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf

załącznik 2 – przedmiar robót pdf

załącznik 3 – wzór umowy pdf

załącznik 4-  formularz ofertowy pdf

załącznik 5 – wykaz 12 okien do wymiany  pdf

 

osoba odpowiedzialna; Marta Górska

opublikowano dn. 23.05.2017