Nawigacja

Aktualności
Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie – elewacja zachodnia skrzydła głównego ( wschodniego).

ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie – elewacja zachodnia skrzydła głównego
( wschodniego).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Załączniki:

załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf

załącznik 2 – przedmiar robót pdf

załącznik 3 – wzór umowy pdf

załącznik 4- formularz ofertowy pdf

załącznik 5 – wykaz 14 okien do wymiany pdf

 

osoba odpowiedzialna; Marta Górska

opublikowano dn. 06.06.2016