Nawigacja

Aktualności
O reformacji po oksfordzku

Dwie rywalizujące ze sobą drużyny, jedna umiejętnie wykorzystując przygotowane argumenty broni postawionej tezy, druga ją neguje. Nad prawidłowym przebiegiem dyskusji (czas i kolejność wypowiedzi) czuwa sekretarz, a debacie przewodzi marszałek. Żelazną zasadą, której należy bezwzględnie przestrzegać, jest zakaz obrażania i wyśmiewania strony przeciwnej. Powinna ją natomiast cechować wysoka kultura słowa, przygotowanie merytoryczne, swoista elegancja wypowiedzi.

Tak w wielkim skrócie wygląda forma debaty oksfordzkiej, która była elementem czwartej rundy tegorocznej edycji Pomorskiej Ligi Historycznej – Pomorze Zachodnie w dziejach Polski i Europy. Przedsięwzięcie zostało zainaugurowane w grudniu 2016 r. przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w odpowiedzi na wzrost zainteresowania przeszłością Pomorza oraz potrzebę promowania dziedzictwa kulturowego regionu. W Trzebiatowie spotkały się drużyny z Kalisza Pomorskiego, Kołobrzegu, Drawska i Pyrzyc. Uczestników i publiczność powitała dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury – Renata T. Korek, burmistrz Trzebiatowa – Józef Domański oraz dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, prof. Adam Makowski, prof. Radosław Gaziński, prof. Radosław Skrycki i dr Tomasz Ślepowroński.                                                                                                          

Półfinałowe rozgrywki odbyły się w kościele ewangelicko – augsburskim św. Jana oraz w dawnej kaplicy św. Gertrudy, dziś cerkwi greckokatolickiej. Podczas zmagań dyskutowano nad genezą reformacji w Niemczech, rozważano czy była ona tylko wynikiem kryzysu Kościoła. Finałowa debata dwóch najlepszych drużyn z Zespołu Szkół w Pyrzycach oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kołobrzegu miała miejsce w Czytelni Głównej TOK-u. Nad przebiegiem dyskusji czuwali najlepsi w Polsce uczestnicy debat oksfordzkich ze Studenckiego Klubu Debat w Szczecinie, a w jury zasiedli ponadto ks. Sławomir Sikora ze szczecińskiej parafii ewangelickiej św. Trójcy, ks. Bohdan Feciuch z trzebiatowskiej parafii greckokatolickiej, Monika Kompa – Dwulit, historyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie i Piotr Żak, historyk, regionalista, muzealnik z TOK-u.  Bardziej przekonująco w oczach sędziów wypadła grupa z I LO w Kołobrzegu. Marta Namyślak, Julia Ciesińska, Michał Maruszewski i Jakub Jereczek skutecznie obronili tezę, że reformacja była hamulcem rozwoju tożsamości regionalnej. Ostatnią częścią wizyty w Trzebiatowie był spacer szlakiem najciekawszych zabytków miasta, o których opowiadali przewodnicy z Klubu PTTK ,,Baszta Kaszana”. Przed uczestnikami zmagań z przeszłością Pomorza jeszcze kolejna runda w maju i wielki czerwcowy finał w Szczecinie.A my już dziś zapraszamy uczniów i nauczycieli z trzebiatowskich szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Pomorskiej Ligi Historycznej w roku szkolnym 2017/2018. To znakomita przygoda dla młodych fascynatów  Pomorza, jego historii, kultury i sztuki.

TOK