Nawigacja

Aktualności
O projektach Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury (TTK).

24 sierpnia odbyło się spotkanie członków TTK, aby omówić plan działań w ramach najnowszych projektów, na które otrzymało dofinansowanie TTK.
  „Muzealnie i lokalnie” to projekt , którego celem jest integracja lokalnej społeczności wokół działań Muzeum Pałacowego. W ramach projektu chcemy zaangażować  mieszkańców do współtworzenia muzeum, którego TTK jest społecznym opiekunem. Zachęcimy do wspólnych działań, które pozwolą na obcowanie z lokalną historią i tradycją: poszukiwanie ciekawych eksponatów wraz z konsultacją historyka sztuki dr Janiny Kochanowskiej, wykorzystanie eksponatów muzealnych do zaprezentowania dawnego, codziennego życia ,„otwieramy muzealne skrzynie i gabloty”- prezentacja eksponatów, „duchy w muzeum”- zwiedzanie muzeum z zaaranżowanymi scenkami i animacjami dla dzieci oraz młodzieży. Projekt otrzymał dofinansowanie z PROGRAMU „Społecznik 2019-2021  Program Marszałkowski”.
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury wnioskowało również o dofinansowanie zadań publicznych na rok 2020 i otrzymało dofinansowania na działania związane z historią i zabytkami naszego regionu. Ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizowane będzie zadnia „W KRAINIE RZEMIOSŁA”, którego celem jest zaprezentowanie w Muzeum Pałacowym (w południowej części strychu nad skrzydłem wschodnim Pałacu) stałej wystawy z zachowaną, barokową więźbą dachową – jedną z najstarszych na Pomorzu Zachodnim oraz wyrobów rzemiosła budowlanego. Otwarcie  nowej ekspozycji połączonej z wykładem o dawnym rzemiośle budowlanym  odbędzie się 8 października.

Natomiast ze środków Zarządu Powiatu Gryfickiego zadanie „ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM”, którego celem jest promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem zabytków  powiatu gryfickiego. W ramach zadania w dniach 16-17 października odbędzie się spotkanie wraz z wykładem dr Janiny Kochanowskiej „Szlakiem pomorskich pałaców”, otwarcie wystawy fotogramów, prezentujących zabytki powiatu gryfickiego, promocja publikacji popularno – naukowej „Trzebiatów – spotkania pomorskie” oraz objazd naukowy „Szlakiem zabytków powiatu gryfickiego”.

TTK