Nawigacja

Aktualności
Na szlaku Gryfitów

Szlak Gryfitów to turystyczny szlak dziedzictwa kulturowego obejmujący zamki i siedziby książęce, ufundowane przez nich kościoły, ich nekropolie oraz muzea posiadające zbiory i kolekcje pomorskich władców. Trzebiatowski Ośrodek Kultury aktywnie włączył się w 2016 r. w tworzenie tego niezwykłego szlaku. Znalazł się na nim Pałac nad Młynówką – dawna siedziba wdów po książętach pomorskich (Anastazja – wdowa po Bogusławie I i Zofia – wdowa po Filipie II), kaplica św. Ducha (dziś cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego), w której w grudniu 1534 r. obradował Sejm Stanów Pomorskich zakończony wprowadzeniem na tereny księstwa Gryfitów reformacji oraz kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Robach, w którym bogate, barokowe wyposażenie (obraz, ambonę, chrzcielnicę) ufundowała ks. Zofia von Schleswig-Holstein.

Po kilku wcześniejszych spotkaniach m.in. w Trzebiatowie, Kamieniu Pomorskim i Darłowie, tegoroczne działania rozpoczęliśmy od udziału w dwudniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu Baltic Heritage Routes – Bałtyckie Trasy Dziedzictwa, które odbyły się w Ośrodku Konferencyjno – Edukacyjnym w pałacu w Kulicach. Pierwszego dnia przedstawiciele TOK-u Renata T. Korek i Piotr Żak oraz dr Janina Kochanowska z Akademii Umiejętności ,,Tradycja” wzięli udział w warsztatach ,,Storytelling”, drugiego z kolei w warsztatach ,,Design Thinking”. Gryfici, tak silnie związani z naszym miastem od dawna odgrywają szczególną rolę w działaniach edukacyjnych i wystawienniczych Pałacu nad Młynówką. Są swoistą marką, z której można korzystać promując miasto i region, wabiąc turystów, atrakcyjnie sprzedawać historię, edukować różne grupy odbiorców kultury.

Warto do szlaku dodać wzgórze w Wyszkowie i Białoboki, gdzie istniały klasztory norbertanek i norbertanów założone przez księżną Anastazję i księcia Kazimierza I. Pamiętać należy, że księżna Anastazja pochowana została w kościele św. Mikołaja na terenie dzisiejszych ogrodów pałacowych, zaś Zofia w kościele Mariackim, w kościele klasztornym św. Piotra w Białobokach natomiast książę Międzynarodowy Szlak Gryfitów obejmujący swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie i pomorskie, Niemcy, Danię, Norwegię i Szwecję może stać się znakomitym produktem turystycznym aktywizującym lokalną społeczność i promującym dziedzictwo kulturowe dawnego księstwa pomorskiego.