Nawigacja

Aktualności
„Muzealnie i lokalnie”-zwiedzanie, duchy, ożywione eksponaty!

 29 sierpnia miał miejsce finał projektu „Muzealnie i lokalnie”, będący inicjatywą Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury ( TTK).
Celem projektu była integracja lokalnej społeczności wokół działań Muzeum Pałacowego. W ramach promocji Muzeum wykonano tablicę informacyjną ,którą zamontowano w przestrzeni miejskiej, a także wydrukowano ulotki. Jako społeczni opiekunowie Muzeum poszukujemy ciekawych eksponatów. Zjawili się darczyńcy, którzy zechcieli  przekazać eksponaty, można było również skonsultować z historykiem sztuki dr Janiną Kochanowską, czy posiadany przedmiot faktycznie jest cenny i zabytkowy.

Licznie zwiedzający w tym dniu Muzeum, zarówno mieszkańcy, jak też turyści , mieli okazję zobaczyć do czego służyły dawniej używane w codziennym życiu, zgromadzone w Muzeum artefakty. Otworzyliśmy muzealne skrzynie i gabloty i przez moment muzeum ożyło. Kiszenie kapusty, ubijanie masła, przędzenie, pranie za pomocą tary, czy też ucieranie ziarna w żarnach, a także „retro zdjęcia” cieszyły się sporym zainteresowaniem. Nie zabrakło duchów i duszków wyłaniających się z zakamarków Pałacu.

Spektakl w wykonaniu dzieci oraz młodzieży uczestniczących w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Krzysztofa Włosińskiego, oraz koncert zespołu „Trzebiatowiacy” był pięknym finałem tego wydarzenia.

Projekt otrzymał dofinansowanie z PROGRAMU „Społecznik 2019-2021  Program Marszałkowski”.

# PomorzeZachodnie

#społecznik

#ProgramSpołecznik

#KARRSA
#SpołecznikNaRatunek

TTK