Nawigacja

Aktualności
„Militarna przygoda”

Bardzo liczna drużyna dzieci (ponad 60 osób), podzielona na dwie grupy miała atrakcyjny „plan działań”, pod kryptonimem „Militarna przygoda”. A zaczęło się od marszruty spod pałacu aż do Jednostki Wojskowej. Dzięki gościnności Dowódcy J.W. ppłk Jarosława Jalowskiego zwiedziliśmy Izbę Pamięci , gdzie zgromadzono liczne pamiątki związane z życiem jednostki. Ogromną atrakcją była możliwość zobaczenia wyposażenia różnych wozów bojowych, sanitarki, straży pożarnej, kuchni polowej.
W Klubie Wojskowym, gdzie pod opieką  kierownika P. Jerzego Nowaka działa Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” zobaczyliśmy umundurowanie i broń, która służy do rekonstrukcji rożnych bitew, a członkowie grupy Mateusz Rzepecki i Mariusz Korzeniewski prezentowali umundurowanie żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
Gościła nas również placówka Żandarmerii Wojskowej, gdzie bardzo podobało się przymierzanie hełmów, kamizelek kuloodpornych, masek przeciwgazowych.
A na koniec w stołówce wojskowej czekała na nas pyszna grochówka, którą tylko kucharze kuchni wojskowej potrafią tak ugotować.
Dziękujemy za zorganizowanie fajnej  militarnej przygody, która na pewno na długo pozostanie w pamięci zadowolonych dzieci, dowódcy Jednostki Wojskowej ppłk Jarosławowi Jalowskiemu, kierownikowi Klubu Wojskowego Jerzemu Nowakowi, oraz dowódcy Żandarmerii Wojskowej st.chor.szt. Arkadiuszowi Michalakowi wraz ze wszystkimi zaangażowanymi osobami.