Nawigacja

Aktualności
Konkurs fotograficzny „Żydowskie ślady w naszej miejscowości”. Zapraszamy!

Konkurs jest realizowany przez Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie w ramach projektu „Ocalmy pamięć – społeczność żydowska na Pomorzu Zachodnim do zakończenia II Wojny Światowej” i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pasjonatów historii, środowisk opiniotwórczych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w miejscowościach, w których będzie realizowany projekt: Świdwin, Szczecinek, Trzebiatów, Dębno, Cedynia. Przedmiotem konkursu będą zdjęcia ilustrujące obecność Żydów na terenie danej miejscowości i najbliższych okolic do czasów zakończenia II wojny światowej / materiały archiwalne, domy, cmentarze itp. /

Rozpoczęcie konkursu planowane jest od 1 lipca br. a podsumowanie projektu nastąpi w grudniu 2020 r.

Konkurs fotograficzny jest dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.

Regulamin konkursu

  1. Na konkurs należy wykonać zdjęcia w dowolnej kolorystyce
  2. Uczestnicy konkursu nadsyłają  zdjęcia ( do 10 szt.) w formie cyfrowej na adres e -mail: tskz.szczecin@gmail.com oraz ( wskazany  tok@trzebiatow.pl) w terminie do 3 dni przed spotkaniem w danej miejscowości.

Przy nadesłanej pracy należy załączyć następujące informacje: nazwisko i imię autora, tytuł zdjęcia, źródło inspiracji, adres e – mail. W przypadku szkół również   nazwisko i imię opiekuna, nazwa i adres placówki, kontakt: nr telefonu, adres e- mail.

  1. Zdjęcia zostaną ocenione pod względem: 

    merytorycznym – odniesienie do historii danego regionu

    artystycznym – ocena pomysłu, techniki i kompozycji , walorów promocyjnych, siły  oddziaływania.

  1. Ocena prac będzie miała dwa etapy :

    a/ przez uczestników spotkania w danej miejscowości, którzy wyłonią do  10 najlepszych zdjęć

      b/ przez trzyosobowe jury , które spośród wyróżnionych  zdjęć wybierze pięć najlepszych.

  1. Najlepsze zdjęcia wytypowane przez jurorów, zostaną zaprezentowane w siedzibie Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 1/1 w czasie spotkania podsumowującego projekt, które planowane jest na grudzień 2020 r.
  2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe a autorzy zdjęć wyróżnionych przez jury zostaną zaproszeni na podsumowanie projektu i otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacji na temat Konkursu udziela :

Róża Król, tel. 91 4 220 674, 505 848 189, mail: tskz.szczecin@gmail.com