Nawigacja

Aktualności
,,Klasztor premonstratensów w Białobokach”

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Renata Teresa Korek
Kierownik Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie
prof. dr hab. Marian Rębkowski
oraz współautorzy książki
zapraszają na spotkanie promujące publikację
,,Klasztor premonstratensów w Białobokach.
Archeologia i historia”
19 maja 2015r. godz. 17.00
Pałac – Czytelnia Główna

Podczas spotkania będzie można zakupić unikatowe wydawnictwo w cenie 60 zł
W okresie od końca XII wieku do XVI stulecia klasztor premonstratensów w Białobokach był jednym z najważniejszych centrów życia religijnego, kulturowego i gospodarczego na pomorskim
wybrzeżu Bałtyku. Opactwo przestało istnieć w dobie Reformacji, jego zabudowania popadły szybko w ruinę i z czasem zostały całkowicie rozebrane.
W latach 2003-2006 zrealizowany został projekt badawczy zatytułowany „Przemiany kulturowe i osadnicze nad dolną Regą w XII-XIV w.”, którego celem było pozyskanie danych archeologicznych na temat rozwoju klasztoru oraz jego religijnego i gospodarczego znaczenia. Badania przeprowadzono w ramach współpracy pomiędzy szczecińską placówką Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk a Uniwersytetem w Greifswaldzie. Projekt został sfinansowany przez obydwie wymienione instytucje oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie i Historische Kommission für Pommern e. V. z Greifswaldu. W trakcie jego trwania przeprowadzono również nadzór archeologiczny przy budowie systemu kanalizacyjnego, który został sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Trzebiatowie.
Książka zatytułowana „Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia”, która ukazała się wiosną 2015 r., prezentuje wyniki badań dotyczących klasztoru, a jednocześnie przynosi nowe propozycje wyjaśnienia początków Trzebiatowa.