Nawigacja

Aktualności
Jubileusz „Biblioteki Marynki”

W dniu 19 maja 2016 r. zaprosiliśmy mieszkańców miasta i okolic na jubileuszowe spotkanie z okazji 70. rocznicy powstania Biblioteki Publicznej im. Marii z Czartoryskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury. Przybyłych gości powitaliśmy pięknymi dźwiękami trzebiatowskiego hejnału. Głos zabrała Renata Teresa Korek – dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, która m.in. przedstawiła obecnie pracujących bibliotekarzy oraz przybliżyła postać Patronki Biblioteki. Osobistymi refleksjami na temat wykonywanego zawodu i pracy w Pałacu podzieliła się z zebranymi Jadwiga Drożdżowska – kierownik Biblioteki. Następnie prowadzenie uroczystości przejęła Anna Rzepecka – instruktor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „Biblioteka Marynki”, która była ilustracją ważnych dokonań placówki i jej filii (Gołańcz Pom.) w ostatnich latach. Przypomnieliśmy m.in. realizację projektów : „Ogrody Marii Czartoryskiej – Trzebiatowskie Spotkania Literackie” („Z książką do Europy”, „Herbatka u księżnej Czartoryskiej”), „Trzebiatowskie fascynacje czytelnicze” (Festiwal Kryminału, w ramach którego prawdopodobnie jedna z pierwszych w kraju „Noc w bibliotece”);  udział w Programie Rozwoju Bibliotek : konkurs grantowy „Aktywna biblioteka” . Zwróciliśmy uwagę zebranych na naszą współpracę z Biblioteką w Wandlitz oraz Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci. Przy ilustrowaniu poszczególnych przedsięwzięć akcentowaliśmy owocne i aktywne współdziałanie ze szkołami i przedszkolami. Po obejrzeniu prezentacji nastąpił moment na składanie życzeń : otrzymaliśmy piękne kwiaty, książki, obrazy. Jesteśmy dumni, że nasze działania przysparzają nam tak liczne grono przyjaciół.

Dnia 28 maja 2004 r. Kapituła ukonstytuowana przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy przyznała Statuetkę „Błękitnej Damy”, symbolizującą Patronkę Biblioteki – Marię z Czartoryskich Wirtemberską. Statuetkę przyznajemy osobistościom i instytucjom zaangażowanym w sposób wybitny w życie kulturalne miasta. W 70. rocznicę powstania Biblioteki mieliśmy zaszczyt i przyjemność nagrodzić Statuetką kolejne osobistości i instytucje. W ten sposób wyróżniliśmy : Salomeę Barwikowską – długoletnią bibliotekarkę trzebiatowskiej książnicy, Renatę Garbacz – właścicielkę „Garbi-Computers”, Jacka Handora – właściciela firmy Handor Art. oraz Stadninę Koni  Nowielice Sp. z o.o. Wzruszeni laureaci podziękowali Kapitule za otrzymane Statuetki.

W części artystycznej uroczystości wystąpiły : Julia Rowska, Oliwia Wątroba, Laura Domańska, Ola Sawicz, Ula Zielińska – przygotowywane przez Renatę Jankowską w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury oraz działający u nas chór „Cantare” prowadzony przez Jana Kondarewicza.

Uroczystość jubileuszową zakończyła degustacja, wspaniale ozdobionego, tortu urodzinowego.