Nawigacja

Aktualności
„Historie zapisane w cegle”

Na przełomie września i października Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury przeprowadziło cykl zajęć edukacyjnych zatytułowanych „Historie zapisane w cegle”,  zrealizowanych w ramach projektu „Ceglane historie”. Członkowie TTK przeprowadzili szereg wykładów, wykorzystujących opowieść narracyjną o architekturze gotyckiej, połączoną z prezentacją multimedialną. Głównym założeniem zajęć było ciekawe sprzedanie  wiedzy o gotyckiej architekturze Trzebiatowa, co przyczyniłoby się do zaangażowania młodzieży w proces ochrony zabytków oraz dostrzeganie wartości tkwiących w historii i średniowiecznym wyglądzie miasta. Uczniowie poznali historię najważniejszych średniowiecznych budowli – trzech trzebiatowskich kaplic, wspaniałej gotyckiej fary, relikty średniowiecznych kamienic i ratusza, potężnych murów miejskich z Basztą Kaszaną oraz fragmentem fosy, a także gotyckich ruin kościoła w Wyszkowie czy też Pałacu nad Młynówką – nie zabrakło także uwag do kościołów znajdujących się w Robach, Sadlnie, Trzebuszu czy Gosławiu. Zwrócono uwagę na ochronę zachowanych obiektów zabytkowych powstałych w stylu gotyckim, co przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego  Trzebiatowa oraz jego promocji, jako cennego przykładu hanzeatyckiego miasta  z zachowanym, pierwotnym układem urbanistycznym. Podkreślona została również rola i znaczenie Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Szczecinie, którego nadrzędna rola nad opieką, ochroną i promocją miejsc wartościowych jest wyróżniana i podkreślana w ramach różnorodnych działań TTK.