Nawigacja

Aktualności
Ekspertyzy i badania piwnicy Pałacu w Trzebiatowie zakończone.

W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury zakończono prace w ramach zadania „Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie” dofinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach zadania przeprowadzono ekspertyzy i badania mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy zabytku – piwnicy, najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII w. oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń, pozwalających na udostępnienie wnętrza piwnicy na potrzeby wystawowo – kulturalne.

W ramach prowadzonych prac dr Janina Kochanowska opracowała studium historyczne Pałacu w Trzebiatowie, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń skrzydła północnego, zawierającego w piwnicy relikty najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII wieku. Studium miało na celu zebranie i przedstawienie różnorodnych danych zawartych w opracowaniach m.in. historycznych, archeologicznych i biograficznych nakreślających pełną historię tego cennego zabytku. Mgr Maciej Gibczyński ( specjalista konserwatorstwa) przeprowadził badania architektoniczne, które obejmowały całą dostępną wewnętrzną strukturę piwnicy znajdującej się pod północnym skrzydłem pałacu. Wykonano również punktową odkrywkę zewnętrznej strony ściany fundamentowej i dokonano oceny stanu zachowania ścian piwnic wraz z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi w celu udostępnienia piwnic północnego skrzydła Pałacu. Natomiast mgr inż. arch. Krzysztof Gnat opracował szczegółową inwentaryzację architektoniczno – konserwatorską oraz ocenę techniczną zawilgocenia ścian pomieszczeń piwnicy. Ponadto wykonany został projekt koncepcyjnego ponownego udostępnienia wnętrz piwnic skrzydła północnego Pałacu w Trzebiatowie wraz z koncepcją aranżacji wnętrz wystawowych oraz kosztorysem szacunkowym niezbędnych robót budowlanych i modernizacji technicznych.

mg

  1. Archiwalne zdjęcie klatki schodowej z 1973 r. pochodzi z dokumentacji Kąsinowski Antoni
  2. Zdjęcie Maciej Gibczyński Węzeł W V. Zaokrąglone narożniki cegieł krawędzi sklepienia w rejonie klatki schodowej.
  3. Zdjęcie Maciej Gibczyński – Węzeł W VII. Odkrywka fundamentów. Widoczne gotyckie lico I fazy.
  4. autor Krzysztof Gnat WIDOK OGÓLNY NA STRONĘ WSCHODNIĄ PIWNICY PAŁACU
  5. autor Krzysztof Gnat WIDOK NA ZACHODNIĄ CEGLANĄ ŚCIANĘ PIWNICY Z OKIENKAMI GOTYCKIMI
  6. Pałac przed wielkim remontem w latach 1977 – 89., fot. G. Solecki, archiwum NID
  7. Pałac po remoncie w roku 2011 z zaznaczonym miejscem po rozebranym skrzydle południowym, fot. J. Kochanowska
  8. Pałac od strony kanału Regi. Widoczna różnica elewacji skrzydła wschodniego i północnego, fot. J. Kochanowska