Nawigacja

Aktualności
„Dziś idę walczyć mamo”

Piosenką w wykonaniu Oliwii Sinkowskiej (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebiatowie) z tekstem Józefa Szczepańskiego rozpoczęliśmy spotkanie w Bibliotece Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury zorganizowane w Tygodniu Bibliotek w ramach „Ulicy Poetów”. Aby uczcić 75.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,  rok 2019 jest ogłoszony  Rokiem Poetów i Pisarzy Powstania Warszawskiego. Dwudziestoletni poeci Warszawy, Kolumbowie: Krystyna Krahelska, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Józef Szczepański stali się bohaterami naszego spotkania. Ich twórczość przybliżyli nam Michał Bartkowski, Justyna Mielniczuk ( uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie), Dominika Wnukiewicz, Hanna Soroka ( Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie), oraz  nauczycielki Justyna Kozłowska i Irena Pietrzykowska.
Wiele tekstów napisanych przez młodych poetów okupowanej Warszawy stało się popularnymi piosenkami żołnierskimi. Piosenki śpiewane w czasie wojny były orężem do walki z okupantem.
Piosenki powstańcze, piosenki odbudowywanej Warszawy zaśpiewaliśmy wraz z chórem „Cantare”. Myśli młodych walczących poetów- żołnierzy, których życie zgasło w trakcie walk w okupowanej Warszawie  na pewno na długo pozostaną z nami.

Czesław Miłosz tak o nich pisał w „Traktacie poetyckim”

Dwudziestoletni poeci Warszawy
Nie chcieli wiedzieć, że Coś w tym stuleciu
Myślom ulega, nie Dawidom z procą.
Byli jak człowiek na szpitalnej sali
Który śmiech dzieci i zabawy ptaków
Stara się pojąć raz tylko, ostatni,
Zanim nie zamkną się kamienne wrota,
I na przymierza z jutrem obojętny
Dba tylko o to, jak być wiernym chwili.

Tydzień Bibliotek  – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasłem Tygodnia Bibliotek ( 8- 15 maja) 2019 jest „#biblioteka”