Nawigacja

Aktualności
„Dzień Edukacji Prawnej” w trzebiatowskim Pałacu

14 marca w pałacowej Czytelni Głównej odbyło się spotkanie, w której uczestniczyła młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie. Na przeddzień „Dnia Edukacji Prawnej” dzięki uprzejmości dr Hanny Bzdak młodzi obywatele mogli wziąć udział w pogadance dotyczącej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

„Dzień Edukacji Prawnej” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, zapoczątkowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Głównym jego  założeniem jest poszerzanie wiedzy prawnej wśród obywateli, zarówno pełnoletnich, jak i tych, którzy nie ukończyli jeszcze osiemnastego roku życia.  Promocją tego wydarzenia zajmują się sędziowie, asystenci sędziów oraz pracownicy sądów, a więc osoby, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafią przekazać swoją wiedzę tym, którzy jej na co dzień potrzebują. Dr Hanna Bzdak przez lata pełniła funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, w tej chwili jest sędzią w stanie spoczynku.  Jest również wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a także członkiem zespołu edukacji prawnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a także autorką licznych publikacji prawnych. Podczas niezwykle interesującego spotkania starała się przekazać trzebiatowskiej młodzieży wiele cennych uwag, w szczególności skupiając się na tym, jak wygląda postępowanie sądów w sprawach nieletnich, co grozi im za popełniane przestępstwa i jak się ich wystrzegać.

Tematyka spotkania okazała się wyjątkowo ciekawa. Dr Hanna Bzdak nie stroniła od przykładów z życia wziętych, a sam wykład nie miał formy suchego przytaczania poszczególnych artykułów i  okazał się niezwykle pouczającą refleksją odnośnie demoralizacji i przestępczości nieletnich, stwarzania im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego życia, a także dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich członków społeczeństwa. Niezwykle ważna okazała się wiedza o środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji  i przestępczości, jak wygląda postępowaniem przed sądem i jakie są jego kompetencje, przytoczone zostały też  czyny, których ludzie młodzi powinni się wystrzegać szczególnie.

Dr Hannie Bzdak serdecznie dziękujemy za swój poświęcony czas, a trzebiatowskiej młodzieży życzymy, aby nigdy nie popadli w konflikt z prawem, mając przy okazji nadzieję, że dzisiejszy wykład zaowocuje na przyszłość.

Paweł Pawlonka