Nawigacja

Nauka gry na gitarze klasycznej

GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ

pod kierunkiem Pawła Utnickiego
absolwenta Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.

Zajęcia indywidualne poniedziałki, wtorki, piątki