Nawigacja

Mała Scena

W ramach „Małej sceny” uczestnicy zajęć poznają i ćwiczą podstawowe zagadnienia z zakresu improwizacji teatralnej, czyli tzw. „Impro”. Sztuka ta polega na grze bez jakiegokolwiek scenariusza, gdzie treść poszczególnych scenek powstaje w oparciu o spontaniczność i wyobraźnię aktorów oraz aktywny udział publiczności.

Podczas zajęć wzorujemy się na tak zwanych „grach improwizowanych”, narzucających określony sposób rozgrywania scenki (np.: mówienie tylko i wyłącznie pytaniami lub tytułami piosenek). Pomysły na gry czerpiemy z programu „Whose Line is it Anyway?” oraz nowopowstałego polskiego odpowiednika w/w programu o nazwie „I kto to mówi?”.

Ze względu na złożoność zasad, którymi należy kierować się w improwizacji oraz mnogości „gier” poświęca nam to zdecydowaną większość czasu. Nie przeszkodziło to jednak w międzyczasie przeprowadzić warsztaty dotyczące oddechu scenicznego, emisji głosu i scenicznej artykulacji, które są podstawą niezbędną każdemu adeptowi sztuki aktorskiej.

Obecnie wciąż szukamy chętnych do współpracy i nauki improwizacji (ze względu na obecny kształt grupy – w przedziale gimnazjalno-studenckim).