Nawigacja

Aktualności
Dotacja dla TOK – u.

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY otrzymał dofinansowanie na Kontynuację odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej  i zachodniej skrzydła wschodniego oraz w elewacji południowej skrzydła północnego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem. W ramach dotacji wymienione zostaną 22 okna wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem na łączna kwotę 100 879,73zł.  Wkład własny Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury to kwota 5879,73zł, zaś  dofinansowanie z Gminy Trzebiatów 50 000,00zł, z Województwa Zachodniopomorskiego 35 000,00zł i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 10 000,00zł.